Del 1: Hva har laseroperasjoner og vampyrer til felles?

 
Laseroperasjon og vampyrer.png

Vampyrer og laseroperasjoner har én ting til felles – de er begge svært myteomspunnet. Til tross for at mytene om laseroperasjoner har blitt tilbakevist gjennom utallige forskningsstudier, vekkes de stadig tilbake til live. De udødelige mytene om laseroperasjoner, kan sammenlignes med vampyrers evne til å «leve evig». Her tar vi et oppgjør med 12 vanlige myter om laseroperasjon.


Myte #1 - Kontaktlinser er tryggere enn laseroperasjon.

I 2006 kom første rapport om at langtidsbruk av kontaktlinser medbringer høyere risiko for synstap, enn laseroperasjon utført av en kompetent øyekirurg(1). Dette har senere blitt bekreftet i flere studier fram til dags dato(2). En rapport fra 2016 sammenlignet kontaktlinser med moderne lasermetoder, og konstaterte at laseroperasjon presterte tre ganger så godt vedrørende øyekomfort og synskvalitet(3). Laseroperasjon gir ikke høyere risiko for langtidssymptomer som tørre øyne, glorie rundt lys eller blendende lys(3).

 

Myte #2 - Kontaktlinser gir mindre kostnader enn laseroperasjon.

For en mann eller kvinne i 20-årsalderen, er forventede kostnader knyttet til dagslinser i overkant av 110.000 kr i løpet av 30 år. Et månedsforbruk med dagslinser koster gjerne mellom 300-400 kr, som deretter er ganget med 30 år. Tar en med avlastningsbriller, linsevæske, årlige kontroller og annet utstyr i regnestykket vil beløpet øke enda mer. Summen for laserbehandling er derfor betydelig lavere enn det totale forbruket på kontaktlinser.

 

Myte #3 - Laseroperasjon forårsaker ofte synsforstyrrelser som blendende og glorier rundt lys som påvirker mørkesynet.

Det er blitt foretatt en stor studie i USA der Food and Drug Administration (FDA), Forsvarsdepartementet og Det Nasjonale Øyehelseinstituttet samarbeidet om å avdekke forekomst av symptomer som dobbeltsyn, skinn, glorie og blendende lys i etterkant av laseroperasjon. Studien viste at pasienter opplevde en nedgang fra 33 %  til 6 % i etterkant av operasjonen(4).

 

Myte #4 - Skjeve hornhinner kan ikke korrigeres med laseroperasjon.

Astigmatisme eller skjeve hornhinner har blitt behandlet med excimer laser med stor suksess siden FDA-godkjenningen i 1997. Til og med høygradig astigmatisme (opptil 6 diopter) kan behandles og er FDA-godkjent.

 

Myte #5 - Øyeleger vil ikke laseroperere sine egne øyne.

Øyeleger og kirurger som spesialiserer seg innen laserkorrigering av synet er fire ganger mer tilbøyelig for å gjennomgå en laseroperasjon selv, enn den øvrige populasjonen. Leger som har tatt laserkorrigering beskriver at de har fått en bedre livskvalitet, og hele 39 % rapporterer at de kan utføre medisinske prosedyrer mer presist enn de tidligere kunne med briller eller kontaktlinser(5). Flere av SynsLasers øyeleger og kirurger har blitt laseroperert. 

 

Myte #6 - Personer med store pupiller eller tynn hornhinne kan ikke laseropereres.

American Academy of Ophthalmology har uttalt at myten om pupillstørrelse «ikke støttes av moderne studier»(6). I tillegg viser flere studier(7) at mange personer med tynne hornhinner kan trygt korrigere synet, dersom forholdene ligger til rette.

 

Har du noen spørsmål er du velkommen til å ta kontakt på tlf. 48202200 eller send oss en forespørsel, så kontakter vi deg!


Referanser

1) WebMD - https://www.webmd.com/eye-health/news/20061010/lasik-surgery-safer-than-contacts#1

2) Oregon Health and Science Institute Research Study - https://www.ohsu.edu/xd/health/services/casey-eye/clinical-services/laser-vision-correction/lasikvscontacts.cfm

 3) Ocular Surgery News - https://www.healio.com/ophthalmology/refractive-surgery/news/online/%7b5152aaed-c91c-4322-bccc-0865ba689b1d%7d/study-gives-advantage-to-lasik-over-long-term-contact-lens-wear-with-regard-to-ocular-discomfort

4) US FDA and National Eye Institute - https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/SurgeryandLifeSupport/LASIK/ucm192110.htm

5) Journal of Cataract and Refractive Surgery - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26603390

6) American Academy of Ophthalmology - https://eyewiki.org/Pupil_measurements_prior_to_refractive_surgery

7) Eyeworld/American Society of Cataract and Refractive Surgery - https://www.eyeworld.org/article-don-t-exclude-thin

8) Journal of the American Academy of Ophthalmology - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19167077