Spørsmålene du lurer på om laserkirurgi

Hos SynsLaser er trygghet én av våre kjerneverdier. Vår klinikk er et trygt sted hvor du er velkommen til å stille dine spørsmål. Informasjon knyttet til våre enkelte behandlinger kan du lese om her.  

I dette innlegget svarer vi på spørsmål det ofte kan være vanskelig å finne gode svar på ved et enkelt google søk. Har du et spørsmål som ikke fins på listen er du velkommen til å kontakte oss på tlf. 48202200 eller kontakt oss her.

Hvorfor koster en laserbehandling så mye?

Laserbehandling virker kostbart når du ser én, enkelt stor sum. Dersom du ser på det over en tidsperiode på 10 eller 20 år, er en laserbehandling svært kostnadseffektivt og kan til og med være billigere enn utgifter til briller og/eller kontaktlinser.  

Kostnaden for behandlingen er et resultat av at vi investerer i de nyeste og mest avanserte maskiner og utstyr som vi bruker til undersøkelser og til våre behandlinger. I tillegg benytter SynsLaser seg av kirurger med eksepsjonell ekspertise og erfaring, som er ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt. Naturligvis har vi kostnader tilknyttet driften av våre to klinikker som; personale, opplæring og kursing, samt vedlikeholdskostnader.

Kan jeg gjøre en laserbehandling flere enn én gang om nødvendig?

Naturlige endringer i synet kan forekomme selv om du har blitt behandlet med laser. Noen pasienter opplever at de fortsetter å utvikle nærsynthet i etterkant av en laserbehandling. Dette kan skje til tross for at behandlingen er vellykket, det betyr bare at øyet har fortsatt den naturlige utviklingen i etterkant. Det er mulig å gjøre en til laserbehandling for å korrigere dette, med forbehold om at nye undersøkelser viser at du er en god kandidat for en til behandling. Du kan lese mer om ustabil refraksjon og hvor lenge en laserbehandling varer i dette innlegget.  

Finjusteringer med laser er mulig å gjøre dersom den første behandlingen ikke er tilstrekkelig for å oppnå ønsket resultat. Våre egne pasientresultater med laserbehandlingen cTEN viser at 97 % av våre pasienter oppnådde godt syn etter én behandling. Hvilket betyr at de aller fleste ikke trenger en tilleggsbehandling. Dersom du har blitt laserbehandlet ved en annen klinikk men har behov for finjustere synet, kan du kontakte oss for å gjøre en undersøkelse og mulig re-operasjon.

Hadde øynene vært laget av plastikk ville resultatet bli perfekt hver gang. Mennesker er biologiske vesen, og består åpenbart ikke av plastikk. Nettopp derfor er det viktig å velge en klinikk som utfører grundige og nøyaktig undersøkelser som avdekker alle detaljer ved dine øyne. På denne måten vil øyelegen kunne lage en individuell behandlingsplan som er skreddersydd etter dine behov, hvilket er nødvendig for å kunne sikre gode resultater.

Alle går gjennom en aldringsprosess, og øynene våre er ingen unntak for årenes gang. Vi alle vil før eller siden utvikle alderssyn, som vil føre til at du vil trenge lesebriller når du blir eldre – det er også mulighet for å få behandlet alderssyn med RLE.

Skal jeg gjøre en laserbehandling nå eller vente til teknologien er blitt bedre og tryggere?

Å vente på en nyere og mer sikker versjon av dagens laserbehandling, kan for mange virke som en fornuftig ting å gjøre. Vi lever i en tid der vi har flere innovasjoner per dag enn vi hadde på flere tiår for bare noen generasjoner siden. Når det kommer til laserbehandling, er sannheten den at behandlingen nå er på topp, og resultatene kan ikke bli stort bedre. Et perfekt syn, kan tross alt ikke bli bedre enn perfekt. Fremskritt innen laserkirurgi, vil på kort sikt, bare være inkrementell.

Kan jeg få laserbehandling selv om jeg har arrdannelse på hornhinnen?

Arrdannelse på hornhinnen kan variere fra mindre alvorlig til svært alvorlig grad. Effekten av laserbehandling er derfor avhengig av i hvilken grad arrdannelsen er utviklet. For små arrdannelser som ikke befinner seg midt på hornhinnen, kan laserkirurgi ofte utføres som normalt med gode resultater. For arrdannelser av en mer alvorlig karakter kan full synskorreksjon være mer komplisert.

Hvis laserkirurgi er en så god løsning, hvorfor bruker så mange mennesker fortsatt kontaktlinser og briller?

Det kan være mange grunner til at folk ikke ønsker å gjøre en laserbehandling. Det er mange som er redde for smerter og er bekymret for at resultatet ikke blir like bra som forventet. Det å være skeptisk til en klinikk, kirurg eller en behandling er dessuten en god ting – vi har bare to øyne, og da er kun det beste og tryggeste godt nok.

Vi vet at det råder en del misinformasjon om laserbehandling, noe som selvsagt fører til at mange er skeptiske og trenger riktig informasjon fra seriøse aktører. For eksempel er det fem ganger større sannsynlighet for å få en alvorlig øyeinfeksjon ved bruk av kontaktlinser kontra synsoperasjon. En annen årsak til at mange ønsker å bruke briller, er at brillene er blitt en del av personens identitet eller er blitt en vanesak. Dessuten er briller trendy, med mange flotte kolleksjoner. En laserbehandling er et frivillig inngrep, derfor vil våre forundersøkelser alltid være uforpliktende. Mange ønsker å tenke seg godt om før de bestemmer seg for å booke timen til operasjon – dette har vi i SynsLaser forståelse for.

Den siste årsaken er at laserbehandling ikke er en passende behandling for alle. Hos noen pasienter er ikke forholdene gode nok til en laserbehandling, og disse pasientene får dessverre avslag til laseroperasjon hos oss. Vi er svært opptatt av at hver pasient får en individuell behandlingsplan som er tilpasset deres behov. Hos SynsLaser har vi mange behandlingsmetoder for å behandle pasienter med ulikt utgangspunkt – det kan derfor være lurt å forberede seg på at du kan få anbefalt en annen behandling på bakgrunn av dine individuelle målinger.

SynsLaser vil alltid anbefale den behandlingen som er best egnet for deg og dine øyne.

 

 
tankøye.jpeg