Hvilken behandling passer deg?

Alle typer synsfeil kan behandles, men dessverre er ikke alle gode kandidater til synskirurgi. SynsLaser setter strenge krav til behandlingssikkerhet, derfor vil noen få avslag til synsoperasjon. Dette er på bakgrunn av våre undersøkelser som er basert på nøye og omfattende vurderinger av alle detaljer ved dine øyne. På denne måten sikrer vi en skånsom og trygg behandling for våre pasienter.

Denne grafen er utarbeidet av SynsLasers øyeforsker Wen Zhou. Den viser hvilke behandlingsmetoder som kan være aktuelle ut i fra din synsfeil og alder. Avhengig av hvilken synsfeil du har og din alder, gir denne grafen en indikasjon på hvilken behandlingsmetode som kan passe deg. Men husk at det er mange medisinske og optiske målinger, samt dine individuelle synsbehov som i tillegg blir vurdert ved forundersøkelsen, og som til slutt vil bestemme hvilken behandling som passer akkurat dine øyne.

GRAFEN V2.jpg

Mellom 18-45 år

For deg som er mellom 18 og 45 år, er nærsynthet den mest vanlige årsaken for synskirurgi. Graden av nærsynthet måles i tallverdier som i grafen vår vises fra 0,00 inntil -16,00. De i den samme aldersgruppen som ser godt på avstand, men har problemer med synet på nært hold, har en synsfeil som kalles for langsynthet, som i grafen vår viser tallverdier fra 0,00 til +6,00.

SynsLaser tilbyr alle moderne behandlingsmetoder for å kunne tilfredsstille dine individuelle synsbehov. Er du nærsynt kan alle lasermetodene brukes,  LASIK og cTEN/StreamLight inntil -8,00, samt SMILE helt bort imot -10,00. Med LASIK, cTEN/StreamLight kan langsynthet  til +4,00 behandles. Dersom du har større synsfeil kan ICL, et linseimplantat, være et godt alternativ.

Mellom 46-65 år

Fra ca. midten av 40-årene er det normalt å gradvis utvikle aldersyn som følge av at den naturlige øyelinsen mister sin fleksibilitet og etterhvert gjennomsiktighet. Laserbehandlingene SMILE, LASIK, cTEN og StreamLight kan da være aktuell bare dersom det overordnede målet er å rette synet på avstand, og der bruk av lesebriller ellers er akseptabelt. Alderssyn behandles med metoden RLE, som avhengende av grunn-synsfeil, blir aktuell i ulike aldre.

Over 65 år

I denne alderen kan synsfeil fra +6,00 til -5,00 trygt behandles med RLE. Behandlingen innebærer en utskiftning av den stive linsen, til fordel for en ny linse som gir deg godt syn på både avstand og nært. Alle vil før eller siden utvikle grå stær og vil da kunne behandles med linsebytte uansett alder.  

Det “hvite området”

I grafen er det noen hvite områder som tilsier at noen vil falle utenom de angitte prosedyrene. Det betyr at forholdene ikke nødvendigvis ligger til rette for et inngrep. I noen tilfeller kan visse individuelle momenter tilsi at en synsoperasjon allikevel kan være en god og trygg løsning, til tross for at vedkommende befinner seg i dette området. Nettopp derfor er det avgjørende med en omfattende forundersøkelse, samt god kommunikasjon med vår øyelege/kirurg, siden det er flere momenter enn grad av synsfeil og alder som ligger til grunn for et inngrep.

Har du spørsmål rundt hvor du befinner deg i grafen, og ønsker å undersøke om du er kandidat for synsoperasjon? Ta kontakt på tlf. 48202200 eller bestill en time til forundersøkelse.