Gode resultater for RLE i ny verdensstudie

Alderssyn behandles med operasjonsmetoden RLE. RLE er en forkortelse for refractive lens exchange, som betyr at linsen i øyet skiftes ut med en klar linse. En studie presentert av Dr. Hartwig under den årlige ESCRS-kongressen i Wien, viste at pasienter som opereres med RLE har svært høy tilfredshet med resultatet, samt en lav grad av komplikasjoner både under og etter operasjonen. Resultatene av studien viser at RLE er en trygg og effektiv måte å gi visuell rehabilitering til pasienter som har fått alderssyn. Studien inkluderte 12,990 pasienter omkring hele verden, som fikk utført RLE i en periode mellom januar 2011 og juni 2017. 

Studien viste at postoperativ ukorrigert syn (UDVA) var 20/40 i 96,2 % av øyne, og 20/20 eller bedre i 60,8 % av øynene. Resultatene av RLE-operasjonene har tilsynelatende forbedret seg i løpet av årene studien pågikk. Det kan forklares med forbedringer av kirurgiske teknikker, men også innovative forbedringer tilknyttet linsene som benyttes. Refraksjonen var innenfor det tilsiktede målområdet 1.0D i 96,1 % av tilfellene, og innenfor +0.5D i 80,2 % av tilfellene. Det var ingen komplikasjoner under operasjonen i 99,7 % av operasjonene, komplikasjoner i etterkant av operasjonen var også sjeldne.


Høy pasienttilfredshet etter RLE

For de aller fleste pasientene som ble behandlet med RLE, viste langsiktige tilbakemeldinger at resultatene møtte eller overgikk deres forventninger. Deltakerne av studien fylte ut et spørreskjema mellom 2 til 7 år etter deres operasjon.

  • 88 % av pasientene svarte at deres livskvalitet økte.

  • 87 % svarte at operasjonen møtte eller overgikk deres forventninger i forhold til friheten de opplevde med å slippe og bruke briller.

  • 90 % svarte at behandlingen møtte deres forventninger i forhold til synskvaliteten på dagtid og ved svak belysning.

  • 83 % av pasientene svarte at behandlingen møtte eller overgikk deres forventninger i forhold til forekomst av synsforstyrrelser som skinn og glorieeffekt rundt lyskilder.

Det var forventet at 50 %  av pasientene ville oppleve forbigående bivirkninger i form av tørre øyne i etterkant av operasjonen. Tilbakemeldinger fra pasientene viste at 65 % rapporterte varierende grad av tørre øyne. Forekomsten av tørre øyne vil sannsynligvis forskes videre på, slik at pasientopplevelsen i forbindelse med tørre øyne-symptomer kan reduseres i fremtiden.

Har du noen spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på tlf. 48202200 eller send oss en forespørsel, så kontakter vi deg! Forundersøkelse kan bestilles online ved å klikke her.

shutterstock_1222300438.jpg

 Referanse

Ó hÉineacháin, R. (2019). Refractive lens exchange. ESCRS Euro Times March 2019, Vol. 24 Issue 3.