Må du ha stabilt syn før du kan laseropereres?

 

Du har kanskje hørt frasen: «Du må ha stabilt syn i minst ett eller to år før du kan vurdere å laseroperere synet ditt». Dette er en oppfatning som mange har, men det medfører ikke fullstendig riktighet. Det er viktig å gi realistiske forventinger ut i fra hver enkelt pasients utgangspunkt, slik at vi kan forutsi resultatet etter laserbehandlingen, og i årene som følger.

I årevis har ulike klinikker mer eller mindre holdt seg til en generell utbredt regel om at synet skal være stabilt før man eventuelt gjør en laserbehandling. Stabilitet har vært tolket litt forskjellig, men stort sett mindre enn 0,25 til 0,5 synsendring det siste året eller to, litt avhengig av utgangspunktet til hver enkelt pasient.

Det er et par historiske grunner til denne regelen:

  • I 1980 og 1990-tallet hadde vi ikke gode metoder til å diagnostisere keratoconus på et tidlig stadium. Ustabilt syn var derfor en viktig måte å filtrere bort de med ustabil cornea, altså en begynnende eller aktiv keratoconus som ikke var nådd et klinisk diagnostiserbar stadium. Dette var også en måte å utelukke kandidater som hadde begynnende symptomer på grå stær (katarakt).

  • Ofte ser man på laserbehandling utelukkende som en erstatning til briller og kontaktlinser, og ofte forventer mange at ved en laserbehandling «kjøper du en brille for livet». Dette vil selvfølgelig kreve et superstabilt syn over lengre tid - noe som ikke finnes i den biologiske verden.

Når det gjelder punkt nr. 1, er dette ikke lenger aktuelt i 2019. Nåtidens moderne apparater og utstyr fører til at vi har gode måter for å tidlig kunne diagnostisere keratoconus. Pasienter som har keratoconus blir derfor utelukket som kandidater for laserbehandling allerede ved forundersøkelsen. Pasienter som er i pre-katarakt (grå stær) alder med ustabilt syn, er heller ikke lenger et problem, da de kan være kandidater til RLE-operasjon.

Når det gjelder punkt nr. 2 vil vi alltid gjøre en individuell vurdering av hver pasient. Hos pasienter som har hatt ustabilt syn (mer enn 0,5 forandring det siste året), er det viktig for oss å vite hvilke forventninger pasienten har på sikt. Vi kan, avhengende av alder og pasientens utgangspunkt forutsi utviklingen etter operasjonen og forklare når og hva vi kan forvente av endringer. Gjennom en laserbehandling vil styrken «nulles ut», og videre progresjon vil som oftest skje sakte og over lengre tid. Det vil si at det er mulig å bli kvitt kontaktlinser og briller for en lengre periode, før synet eventuelt endrer seg igjen.

Nyere forskning presentert ved World Congress Opthamolgy 2018 viser tendenser til at utviklingen av videre myopi etter laserbehandling går saktere enn hos de som ikke er behandlet med laser. Det ser ut til at laserbehandlingen senker tempoet i utviklingen av nærsynthet – noe som vil forskes videre på i tiden fremover.

På bakgrunn av denne informasjonen vil vi konstatere at den generelle regelen om at synet skal eller må være stabilt før laserbehandling, ikke medfører fullstendig riktighet. Det er likevel viktig å gi realistiske forventinger ut i fra hver enkelt pasients utgangspunkt, slik at vi kan forutsi resultatet etter laserbehandlingen, og i årene som følger.

Vi alle opplever forandringer som følge av aldringsprosessen, og våre øyne er ingen unntak. Dersom du har hatt større styrkeendringer enn 0,5 er du likevel velkommen til å bestille en forundersøkelse slik at vi kan vurdere dine øyne.

Ta gjerne kontakt på tlf. 48202200 dersom du lurer på noe, eller send oss din henvendelse ved å fylle inn et kontaktskjema her.

 

 
IMG_2680-kopi.jpg