CXL keratokonus

Keratokonus – svekket struktur i hornhinnen

For å ha et godt syn er man avhengig av at lysstråler brytes korrekt når de passerer hornhinnen og øyelinsen – slik at det dannes et skarpt fokus på netthinnen. Dette forutsetter en hornhinne med en jevn og regelmessig form. Keratokonus er en tilstand hvor strukturen i hornhinnen gradvis svekkes og en utposningsprosess hvor hornhinnen buler fremover oppstår.

Som konsekvens av dette bryter lysstrålene fra omgivelsene ujevnt når de passerer hornhinnen og medfører redusert synsstyrke i form av økende nærsynthet og skjeve hornhinner. Keratokonus oppstår vanligvis i tenårene og ett øye blir ofte mer affisert enn det andre. I mange tilfeller er tilstanden arvelig og rammer omtrent 1 av 2000 personer i befolkningen. Fenomenet sees oftere hos mennesker med andre sykdommer som atopisk eksem, Ehlers-Danlos-, Marfans- eller Downs syndrom.

Ungdommer som opplever en stadig synsreduksjon, og der det vanskelig lar seg korrigere med briller eller kontaktlinser, bør henvises til øyelege for vurdering. Hos SynsLaser utføres det avanserte øyeundersøkelser, som blant annet gir en detaljert, tredimensjonal kartlegging av hornhinnens innvendige og utvendige flate. Vi er også den eneste klinikk i Norge som registrerer hornhinnens biomekaniske egenskaper. Ut ifra slike målinger finner våre kirurger ut om personen har, eller er i risikosonen for å få, keratokonus.

keratokonus.jpg

Hvordan behandles tilstanden?

Behandlingens hensikt er å stoppe videre utvikling og forhindre komplikasjoner og dersom forholdene ligger til rette, forbedre synet. I tidlige stadier av tilstanden vil harde kontaktlinser kunne hjelpe og gi en betydelig synsforbedring ved å korrigere for de skjeve hornhinnene. Imidlertid stanser ikke kontaktlinser prosessen, slik at det i mange tilfeller vil være nødvendig med en hornhinnetransplantasjon.

Inntil nylig har det ikke vært mulig å forhindre utviklingen av tilstanden, og statistikk fra større studier viser at ca. 20 % av alle pasienter med keratokonus etter hvert vil være avhengig av en hornhinnetransplantasjon. Men med CXL vil man hos de fleste pasientene kunne stanse utviklingen og unngå transplantasjon.

CXL – Collagen Cross-Linking

CXL-behandling-av-keratokonus.jpg

Under ledelse av SynsLasers kirurg, Aleksandar Stojanovic, ble for første gang Cornea Collagen Cross-Linking (CXL) introdusert i Norge i 2006. CXL er en ny type behandling som har til hensikt å styrke hornhinnen og dermed forhindre utviklingen av utposningsprosessen, som ved keratokonus. Ved å lage nye, kjemiske bindinger mellom bærebjelkene (collagen) i hornhinnen, styrkes strukturen og hornhinnen opptar en mer regulær og stabil form. Fordi CXL kun stopper videre utvikling, og vil kun i mindre grad reversere tilstanden, er det viktig med tidlig diagnostisering. Det finnes i dag forskjellige behandlingsprotokoller for CXL. Felles for dem er bestråling av hornhinnen med UV-stråler etter at den først har blitt mettet med B2-vitamin (Riboflavin). Behandlingen tar normalt mellom 10 og 30 minutter per øye.