Femto-LASIK

LASIK, eller Laser in-situ keratomileusis, har vært den mest brukte synskorrigerende operasjonsmetoden. Metoden er blitt veldig trygg etter introduksjonen av femtosekund laseren, og den har bestandig vært meget effektiv. Takket være lite ubehag etter operasjonen og rask synsrehabilitering har LASIK vært mest populær blant pasientene i en årrekke, med flere millioner operasjoner utført på verdensbasis. Godt syn allerede dagen etter operasjonen, er et av kjennetegnene til femto-LASIK.

Et annet kjennetegn er prosedyren; Med femtosekund-laseren skapes det et hengslet lokk i hornhinnens overflate før selve laserbehandlingen av brytningsfeil kan utføres med en excimerlaser, som er den samme type laser, med den samme skreddersydde programmeringen, som ved berøringsfri metoder (cTEN eller Streamlight).

Femto-LASIK omfatter mer kirurgi enn en berøringsfri laserbehandling, og det er viktig at det gjøres en spesifikk preoperativ vurdering av pasientens velegnethet til prosedyren, samt at pasienten blir kjent med risikoen for mulige komplikasjoner. Hos SynsLaser benytter vi VisuMax og LensX femto-lasere fra henholdsvis Zeiss og Alcon.

Under forutsetning at underliggende forhold og alle målinger ligger til rette for denne prosedyren, vil pasienter som blir anbefalt femto-LASIK være de med langsynthet mellom +1,00 og +3,50 D med eller uten skjeve hornhinner. samt nærsynthet, med eller uten skjeve hornhinner der svært rask synsrehabilitering, og lite ubehag etter behandlingen prioriteres. 

 
 

▼ Spørsmål og svar

1. Gjør en LASIK-behandling vondt?

Nei, en LASIK-behandling gjør ikke vondt. Før operasjonen bedøves øyet med bedøvelsesdråper, slik at du ikke kjenner noe smerte. Alle våre pasienter er våken under behandlingen.

2. Hva skjer hvis jeg blunker eller rører på meg under behandlingen?

Før laseroperasjonen setter kirurgen på en øyelokksholder. Denne hindrer deg i å blunke under laserbehandlingen. Øyekirurgen vil gi deg nøye instruksjoner under behandlingen, og det er viktig at du puster normalt.

3. Hvilke synsfeil behandler SynsLaser?

SynsLaser laserbehandler primært nærsynthet og skjeve hornhinner inntil cirka -6,00 i brillestyrke. Vi behandler også langsynthet inntil cirka +2,00, hvis forundersøkelsen viser at pasienten er spesielt godt egnet. Årsaken til at vi er mer restriktive når det gjelder langsynthet, er at resultatene er mer uforutsigbare enn ved laseroperasjon av nærsynthet.

4. Kan jeg laserbehandles selv om jeg skjeler?

Det kommer an på graden av skjelingen. Hvis du er avhengig av å korrigere med prismer i brillene dine, vil vi sannsynligvis fraråde deg laserkirurgi. Du er velkommen til å kontakte oss på telefon 48 20 22 00, så kan vi foreta en individuell vurdering.

5. Hvor mange kontroller trenger jeg etter en LASIK-behandling?

Dette vurderes individuelt. Den første kontrollen er samme dag som behandlingen, og neste kontroll er allerede dagen etter operasjonen. De fleste kommer til to-fire etterkontroller. Alle nødvendige etterkontroller er selvsagt inkludert i prisen.

6. Må jeg være borte fra jobb/studier etter LASIK?

Vi anbefaler at du tar deg fri fra jobb og/eller studier i én til to dager etter laserbehandlingen. Tilhelingsprosessen er svært individuell så noen få vil kanskje trenge et par dager ekstra.

7. Kan jeg få sykemelding de dagene jeg ikke kan jobbe/studere?

Laserkirurgi av øyne blir regnet som kosmetisk behandling. Å korrigere synet med laserkirurgi er ikke medisinsk nødvendig. Det er kun ved sykdom at man har rett til sykemelding. Man har derfor ikke krav på sykemelding etter laserbehandling.

8. Hvorfor må jeg være mer nøye med å bruke solbriller etter LASIK?

Du bør bruke solbriller utendørs de første ukene etter behandlingen, da øynene kan være lysfølsomme, og for å unngå og få støvpartikler eller annet i øynene.

9. Må jeg avstå fra trening etter LASIK?

Du skal avstå fra hard fysisk aktivitet de to første ukene etter operasjonen. Svømming og bading må du vente med i fire uker.

10. Hva er alderslangsynthet?

Alderslangsynthet er en naturlig prosess som inntrer i midten av førtiårene og skyldes at øyets linse mister sin elastisitet etter hvert som vi blir eldre. Dette gjør det vanskeligere å fokusere på nært hold.

11. Hva menes med monovision?

I noen tilfeller kan man ta hensyn til alderslangsyntheten under laserbehandlingen. Noen pasienter egner seg til det man kaller “monovision”. Man beholder da noe nærsynthet på ett øye. Det andre øyet laserkorrigeres som vanlig. På den måten kan pasienten se klart på nært hold med ett øye og klart på langt hold med det andre øyet. Dette bør prøves ut med kontaktlinser i en periode før man eventuelt laserkorrigerer.

12. Hva er aldersgrensen for laserkirurgi?

Du må være 18 år for å få utført laserkirurgi. Hvis synet ditt ennå ikke er stabilt, må du vente lenger. Det bør ikke ha vært særlig endring i brillestyrken de siste to årene. Er synet i endring, vil det fortsette å endre seg etter laserbehandlingen.

13. Kan jeg få dekket behandlingen av det offentlige?

Vanlige synsfeil, som kan korrigeres med briller eller linser, regnes ikke som sykdom, men som normale avvik.

14. Kan jeg få fradrag på skatten for utgifter til laserkirurgi?

Nei, som oftest ikke. Man har bare krav på fradrag for utgifter til laserkirurgi, dersom man av medisinske eller yrkesmessige årsaker ikke kan korrigere brytningsfeilen ved hjelp av briller eller linser.

▼ Behandlingsdagen

Det er viktig for oss at du føler deg trygg og godt ivaretatt. Dersom du lurer på noe, skal du aldri være redd for å spørre. På behandlingsdagen får du med deg kirurgens mobilnummer slik at du kan nå oss også utenom åpningstidene. I forkant av laseroperasjonen vil du få tilsendt en innkalling med tidspunkt for når du skal møte. Du vil også få en mer fylldig oversikt over rutinene du skal følge før og etter behandlingen. Det er viktig at du leser godt gjennom informasjonen og kontakter oss hvis noe er uklart.

Hos kirurgens assistent

På behandlingsdagen vil du først møte kirurgens assistent. Han/hun vil gå gjennom rutinene du skal følge og svare på spørsmål. Assistenten vil også dryppe øynene dine med antiinflammatoriske og antibakterielle dråper. Det er helt naturlig å være litt nervøs på behandlingsdagen. Dersom du ønsker det, kan du få en beroligende tablett. Før du skal inn på operasjonsstua, får du på deg hette, skotrekk og frakk.

På operasjonsstua

På operasjonsstua blir du møtt av samme kirurg som du møtte på forundersøkelsen. SynsLasers kirurger er blant de mest erfarne i landet og har behandlet flere tusen pasienter før deg.

Behandlingen starter med at kirurgen drypper øyet med bedøvende dråper. Deretter setter han/hun på en øyelokksholder. Denne hindrer deg i å blunke under behandlingen. Før behandlingen dryppes øyet på nytt med bedøvende dråper. For å sjekke at bedøvelsen virker, og for å tørke bort overflødig væske, stryker kirurgen forsiktig over øyet med en steril svamp.

Det settes en lapp over den ene øyet, og du blir ført under laseren, hvor du sammen med kirurgen skal finne et grønt blinkelys. Deretter setter kirurgen på en øyelokksholder, slik at du ikke kan blunke underveis. Du løftes langsomt helt tett på det grønne blinkelyset, og en lite sugekopp aktiveres. Du vil da kjenne et lett, kortvarig trygg mot øyet. Sugekoppen er aktivert under hele laserbehandlingen og det er svært viktig at du ligger helt stille, puster normalt og unngår og snakke og bevege øyet.

Du vil oppleve at du først ser et grønt blinkelys, deretter blir det langsomt grått, og til slutt er hele den sentrale delen av synsfeltet hvitt eller sort. Du skal ikke bli nervøs, for synet blir snart klart igjen. Når kirurgen åpen flappen, vil du føle at øyet ditt blir beveget uten at du selv kan styre det. Etter at flappen er ferdig skapt, blir operasjonssengen flyttet til excimerlaseren. Ved excimerlaserbehandlingen vil en laserstråle endre krummingen på øyets hornhinne etter en ferdigprogrammert plan som er laget spesifikt etter den enkeltes behov for synskorreksjon.

Umiddelbart etter behandlingen skal du ligge 5-10 minutter med lukkede øyne. Når lokalbedøvelsen går ut, vil du begynne å kjenne irritasjon i øyet, og synet vil fortsatt være tåkete i noen timer. Kort tid etter laseroperasjonen skal du begynne å bruke øyedråper slik som beskrevet i informasjonsskrivet. Før du drar hjem fra klinikken skal du ta på deg de medbrakte solbrillene dine.

▼ Etter behandlingsdagen

Rutiner i etterkant av laserbehandlingen med øyelaser

Når du kommer hjem fra klinikken skal du legge deg med lukkede øyne i ca. tre timer. Det er helt normalt å ha følelse av rusk/fremmedlegeme i øynene og tåkesyn resten av behandlingsdagen. Du må ordne deg minst en dag fri fra jobb/studier. De fleste vil være i stand til å gå på jobb etter 1-2 dager. Du må gjerne se på TV og utføre lettere husarbeid fra dagen etter behandlingen, men vi anbefaler deg å ta det generelt med ro de første par ukene, for å minimere risiko og for å øke sannsynligheten for et optimalt resultat.

Regn med å måtte bruke øyedråper i inntil tre måneder etter behandlingen. Det er viktig at du følger rutinene, som er et viktig ledd i forebyggingen av komplikasjoner.

Hvordan blir dagene etter behandlingen med øyelaser?

Det er individuelt hvordan man reagerer på en øyelaseroperasjon, men det er vanlig å ha noe ubehag de første par dagene. De fleste blir lysømfintlige. Noen får også følelsen av å ha rusk på øyet. Utfordringen blir etter behandling med øyelaser å ikke gni seg i øynene. Etter FS LASIK-behandling skal du unngå å gni deg i øynene i fire uker etter behandlingen. Økt tåreflod og hovne øyelokk kan også forekomme. Det er viktig for oss at du føler deg trygg både før, under og etter behandlingen med LASIK. Ikke nøl med å ringe oss hvis du er bekymret. Du får med deg kirurgens mobilnummer på behandlingsdagen, slik at du kan nå oss utenom åpningstidene.

Hvor lang tid tar det før synet er bra etter behandling med øyelaser? Synet tåker seg umiddelbart etter laserbehandlingen. "Tåken" letter langsomt over de påfølgende timene, og allerede etter én til to dager ser de fleste rimelig skarpt, dog ofte med litt "dis" som kommer og går på grunn av en forbigående, ustabil tårefilm. De fleste kan gjennoppta arbeid og daglige sysler etter to dager, men det går som oftest noen uker før synet føles helt stabilt, og det endelig resultatet ses først etter ca. to måneder.

Når blir neste kontrolltime?

Etter behandlingen med LASIK får du en kontroll samme dag. Du skal også komme til kontroll dagen etter behandlingen. Neste kontroll blir ca. etter tre uker og seks måneder.

▼ Komplikasjonsrisiko

Som ved alle andre kirurgiske inngrep, er det også en risiko for komplikasjoner ved laserbehandling av øyne. Under finner du en liste med komplikasjoner knyttet til FS LASIK. Det er viktig å følge alle instrukser og rutiner før og etter behandlingen, da disse er viktige ledd i forebyggingen av komplikasjoner.

Komplikasjoner knyttet til laserbehandling

Bivirkninger:

 • Tørre øyne: Det er velkjent at en laserbehandling kan gi forbigående tørre øyne. Oftest forsvinner tørrheten etter ca. tre måneder, men i svært sjeldne tilfeller, spesielt hvis man sliter med tørre øyne fra før, kan det bli nødvendig å bruke kunstig tårevæske resten av livet. Vi oppfordrer pasientene til å bruke kunstig tårevæske daglig i tre måneder etter behandlingen, da det bedrer synskvaliteten og beskytter hornhinnen.

 • Synsforstyrrelser: Etter FS-LASIK behandling vil noen oppleve blending, ringer/stjerner rundt lys, spesielt i mørke når pupillen er stor. Når alle lagene i hornhinnen er fullstendig helet og glatte, forsvinner disse fenomene som oftest helt, men i sjeldne tilfeller kan dette vedvare.

 • Regresjon: Det er velkjent at ved korreksjonen av store synsfeil, kan det av forskjellige grunner oppstå synsfeil igjen i perioden etter laserbehandlingen.

Komplikasjoner:

 • Nedsatt korrigert syn: Under 1% av FS-LASIK behandlede pasienter får nedsatt korrigert syn etter laserbehandlingen. Disse pasientene så bedre med kontaktlinser/briller før behandlingen enn etter behandlingen.

 • Infeksjon: Med moderne behandlings- og steriliseringsteknikker er infeksjoner uhyre sjeldne i forbindelse med øyelaserbehandlinger. Det er svært viktig at du opprettholder god håndhygiene (grundig håndvask før du berører området rundt øynene) i perioden før og etter laserbehandlingen og at du ungår å bruke øyesminke. Hvis du opprettholder god håndhygiene og ellers følger våre instrukter er risikoen for infeksjon under 0,1 %. Vi gir antibiotiske dråper umiddelbart før og etter behandlinger, og du skal selv dryppe med Tobrasone øyedråper etter behandlingen.

 • Ustabil hornhinne: Hornhinnens stabilitet er i meget sjeldne tilfeller berørt etter FS-LASIK. Alle pasienter er på forhånd nøye undersøkt med hensyn til å utelukke alle som kan bli utsatt for ustabil hornhinne. Selv om det ikke med sikkerhet kan utelukkes av at det i fremtiden kan skje uhell som fører til at hornhinnen blir ustabil, er risikoen minimal.

Kontraindikasjoner

 • Aktiv øyesykdom
 • Amblyopi (svaksynthet)
 • Høy grad av nærsynthet, langsynthet eller astigmatisme
 • Blodkarsykdom
 • Autoimmun sykdom
 • Svakt immunforsvar/behandling som svekker immunforsvaret
 • Keratokonus
 • Keloiddannelse
 • Sykdommer som kan påvirke tilhelingen av sårflater
 • Graviditet/amming: Dersom du er gravid, eller planlegger graviditet, bør du snakke med vår øyelege for å finne et optimal tidspunkt for operasjon.

Dersom du har noen av disse tilstandene, skal du informere oss om det. Dersom du har andre bekymringer eller tilstander som kan påvirke din eller øyelegens beslutning om å gjennomføre laserbehandlingen, skal du diskutere dem med øyelegen. Du skal også informere øyelegen om eventuelle medisiner du bruker.