Forundersøkelsen

Siden ingen øyne er identiske, er vår viktigste oppgave å undersøke og forstå de spesifikke detaljene til hvert enkelt øye, hos hver enkelt pasient. Dette er av avgjørende betydning for å kunne gjennomføre en trygg behandling og for å oppnå et optimalt resultat. Målet med forundersøkelsen er å finne ut om øynene dine kan behandles og hvilken metode som eventuelt kan benyttes. Forundersøkelsen er helt uforpliktende.

synslaser-øyeklinikk.jpg
forundersøkelse-synslaser.jpg

Mange øyelaserklinikker baserer sine behandlinger på relativt enkle målinger, slik som brille- eller linsestyrke og bølgefrontsmålinger. Kirurgene ved SynsLaser mener dette ikke er tilstrekkelig for å kunne oppnå optimale resultater. Med teknologien som er tilgjengelig hos SynsLaser, gjennomføres den mest detaljerte og grundigste forundersøkelsen i bransjen.

Viser forundersøkelsen at det er antydning til forhøyet komplikasjonsrisiko, vil vi ikke gå videre med en operasjon. Dette handler om din sikkerhet, og det gjelder uavhengig av om du skal opereres med laser, med en linseoperasjon eller skal opereres for grå stær.

Kompetanse, teknologi og trygghet

Øyeklinikken SynsLaser er basert på de tre områdene kompetanse, teknologi og trygghet. Det betyr at våre pasienters sikkerhet og trygghet er det viktigste. Dette oppnår vi ved å sikre deg kirurgisk kompetanse på topp, internasjonalt nivå, den aller fremste teknologien og ledende eksperter, som alltid søker etter ny kunnskap og nye og bedre behandlingsmetoder. Derfor er det helt naturlig at vi også stiller de strengeste krav til forundersøkelsen av dine øyne.

Forundersøkelsen består av en samtale med optiker/øyelege, samt en hel del instrumentelle målinger av øyet. Kirurgens assistent vil først ta diverse tekniske undersøkelser av øynene dine, måle øyetrykket og måle størrelsen på pupillene dine under ulike lysforhold. Deretter vil optiker/øyelege vurdere resultatene av undersøkelsene, før han/hun supplerer med en synstest.

øyeundersøkelse-laserbehandling.jpg
forundersøkelse-samtale-med-kirurg.jpg

Du vil få svar på følgende spørsmål:

  • Hvor godt egner jeg meg for en synskorrigerende behandling?
  • Hva er fordelene med en behandling?
  • Hva er alternativene til synskirurgi?
  • Hvilke komplikasjoner kan oppstå?
  • Vil jeg trenge mer enn én korrigering per øye?
  • Må jeg bruke briller etter behandlingen?
  • Vil jeg trenge lesebriller?