Grå stær

Grå stær er en naturlig del av aldringsprosessen, der synet gradvis svekkes ved at øyelinsen blir uklar. Sykdommen er ikke farlig, men gir økende synsreduksjon og synsforstyrrelser, og operasjon er eneste utvei for å få godt syn igjen. Grå stær kan også være medfødt, men dette er sjeldent. Hos yngre mennesker skyldes ofte grå stær skader eller andre sykdommer i øyet.

Vanlige symptomer ved grå stær:

  • Nedsatt synsskarphet

  • Redusert kontrastfølsomhet

  • Blending fra lyskilder

  • Ringer rundt lys

  • Skygger og doble konturer

  • Svekket mørkesyn

  • Nedsatt fargesyn

Grå stær-operasjon er den mest utførte operasjonsmetoden i verden, og SynsLasers øyekirurger har utført tusenvis av grå stær-operasjoner. Under operasjonen fjernes den uklare linsen og erstattes av en ny, kunstig linse. Operasjonen utføres i lokalbedøvelse og tar kun 15 minutter på hvert øye. Allerede dagen etter ser de fleste godt nok til å gå tilbake på jobb og ellers gjenoppta sine vanlige, daglige gjøremål.

Nye muligheter for deg med grå stær

Få mer ut av din grå stær-operasjon. Velger du å få utført grå stær-operasjon hos SynsLaser, kan du slå to fluer i ett smekk. Vi sørger for at du blir kvitt grå stær – og synskorrigerer øynene dine samtidig, så du kan bli uavhengig av briller og linser!

Det har nylig skjedd store teknologiske framskritt innen grå stær- og linsekirurgi. Nå kan du bli kvitt både grå stær og eventuelle synsfeil ved én enkelt operasjon. Ved å sette inn spesialtilpassede linser som tar høyde for det enkelte øyets synsfeil, og eventuelt finjustere med laser i etterkant, kan de fleste klare seg uten briller både for å se på avstand og for lesing.

Nå kan du velge å bruke LenSx® til din linsebytteoperasjon. Klikk på knappen for å lese om den nye teknologien og fordelene ved å velge LenSx® .

 

Begrensninger ved offentlig grå stær-operasjon

Det offentliges oppgave er å fjerne en sykdom, ikke å gjøre pasienten brille- og linsefri. Som hovedregel er det bare pasienter med vesentlig synsreduksjon som har rett til operasjon i offentlig regi. Pasienter med lettere synsreduksjon blir derfor stående lenge uten tilbud om kirurgi. De som får godkjent offentlig operasjon, får bare operert grå stær og mister dermed muligheten for å justere synet samtidig. Hos SynsLaser får du time med det samme og gjennomgår bransjens mest omfattende forundersøkelse. Det sikrer deg som pasient, og vi avdekker samtidig nøyaktig hvordan vi best kan utføre din synskorrigerende behandling.

Tenk deg muligheten for å bli kvitt din grå stær og bli brille/linsefri i samme operasjon. Ta kontakt for å bestille en grundig forundersøkelse!

Kompetanse, teknologi og trygghet

Øyeklinikken SynsLaser er basert på de tre områdene kompetanse, teknologi og trygghet. Det betyr at våre pasienters sikkerhet og trygghet er det viktigste. Dette oppnår vi ved å sikre deg kirurgisk kompetanse på topp, internasjonalt nivå, den aller fremste teknologien og ledende forskere, som alltid søker etter ny kunnskap og nye og bedre behandlingsmetoder.

▼ Spørsmål og svar

1. Gjør en grå stær-behandling vondt?

Nei, en grå stær-behandling gjør ikke vondt. Før operasjonen bedøves øyet med bedøvelsesdråper. Det er ikke vanlig med smerter etter operasjonen. Mange kan oppleve varierende grad av ruskfornemmelse, irritasjon eller tørt øye i noen dager.

2. Hva skjer hvis jeg blunker eller rører på meg under behandlingen?

Før linseoperasjonen setter kirurgen på en øyelokksholder. Denne hindrer deg i å blunke under behandlingen. Ved korte øyeblikk når det er viktig at øyet er helt stille, får du beskjed om dette av kirurgen.

3. Kan jeg behandles selv om jeg skjeler?

Det kommer an på graden av skjelingen. Du er velkommen til å kontakte oss på telefon 48 20 22 00, så kan vi foreta en individuell vurdering.

4. Hvor mange kontroller trenger jeg etter en grå stær-behandling?

Dette vurderes individuelt. Første kontroll blir allerede et par timer etter operasjonen. Neste kontroll vil bli ca. 1 måned etter operasjonen.

5. Må jeg være borte fra jobb/studier etter en grå stær-behandling?

Grå stær-operasjoner utføres i Tromsø, og utføres kun på fredager. De aller fleste ser godt nok til å gå tilbake på jobb mandagen etter. Enkelte merker økt lysfølsomhet til å begynne med og får ekstra behov for å bruke solbriller.

6. Må jeg avstå fra trening etter grå stær-behandlingen?

Du skal avstå fra alle typer trening de tre første dagene etter behandlingen. Etter dette skal du ikke løfte tungt eller bøye deg mye, ellers kan du trene og være i aktivitet som normalt. Du skal ikke bade eller svømme den første uken etter behandling.

7. Hva er grå stær?

Grå stær er en naturlig del av aldringsprosessen og fører til fordunklinger i øyets linse. Grå stær behandles ved å erstatte øyets naturlige linse med en kunstig linse.

8. Kan jeg få dekket grå stær-behandlingen av det offentlige?

Grå stær-operasjon dekkes av det offentlige. Hos SynsLaser gjør vi synskorrigerende grå stær-operasjon, som vil si at du i tillegg til å bli kvitt grå stær også vil kunne få korrigert synet samtidig. Med synskorrigerende grå stær-operasjon vil du kunne bli mindre eller helt uavhengig av briller både på avstand og nært hold. Det offentlige dekker behandling av grå stær, men du må betale et mellomlegg for å kunne få synkorrigerende oppgradering i tillegg.

9. Kan jeg få fradrag på skatten for utgifter til laserkirurgi?

Nei, som oftest ikke. Vanlig grå stær-operasjon dekkes av det offentlige. Ved oppgradering til synskorrigerende grå stær-operasjon må pasienten selv betale et tillegg for oppgraderingen.

▼ Behandlingsdagen

Det er viktig for oss at du føler deg trygg og godt ivaretatt. Dersom du lurer på noe, skal du aldri være redd for å spørre. På behandlingsdagen får du med deg kirurgens mobilnummer slik at du kan nå oss også utenom åpningstidene. I forkant av operasjonen vil du få tilsendt en innkalling med tidspunkt for når du skal møte. Du vil også få en oversikt over rutinene du skal følge før og etter laserbehandlingen. Det er viktig at du leser godt gjennom informasjonen og kontakter oss hvis noe er uklart.

Hos kirurgens assistent

På behandlingsdagen vil du først møte kirurgens assistent. Han/hun vil gå gjennom rutinene du skal følge og svare på spørsmål. Assistenten vil også dryppe øynene dine med betennelseshemmende og antibakterielle dråper. Det er helt naturlig å være litt nervøs på behandlingsdagen. Dersom du ønsker det, kan du få en beroligende tablett. Før du skal inn på operasjonsstua, får du på deg hette, skotrekk og frakk.

På operasjonsstua

På operasjonsstua blir du møtt av samme kirurg som du møtte på forundersøkelsen. SynsLasers kirurger er blant de mest erfarne i landet og har behandlet flere tusen pasienter før deg.

Behandlingen starter med at kirurgen drypper øyet med bedøvende dråper. Deretter setter han/hun på en øyelokksholder. Denne hindrer deg i å blunke under laserbehandlingen. Før operasjonen begynner dryppes øyet på nytt med bedøvende dråper. For å sjekke at bedøvelsen virker, og for å tørke bort overflødig væske, stryker kirurgen forsiktig over øyet med en steril svamp.

Det lages to snitt i øyet. Hele behandlingen gjøres gjennom disse snittene. Øyet fylles med en seig væske (visco), for å holde øyet utspent under behandlingen. Videre lages et hull i fremre linsekapsel, før innholdet i linsen myknes ved hjelp av ultralyd og suges ut. Linsekapselen spyles ren for cellerester, før den nye kunstige linsen settes inn. Til slutt suges visco ut av øyet og antibiotika settes inn for å forebygge infeksjon.

Hvis grå-stær operasjonen blir utført ved hjelp av en ”femtolaser” (LenSx), blir alle snittene og mykning av øyelinsen gjort med laser, istedenfor manuelt med diverse kniver og pinsetter.

Operasjonen foregår i lokalbedøvelse og tar ca. 15 minutter per øye.

Etter behandlingen skal du begynne å bruke øyedråper slik som beskrevet i informasjonsskrivet. Du skal slappe av og ta det med ro resten av kvelden og de neste dagene.

▼ Etter behandlingsdagen

Rutiner i etterkant av grå stær-behandlingen

I etterkant av behandlingen er det viktig å være nøye med håndhygienen. Du skal føle anvisning om drypperutiner slik som beskrevet i informasjonsskrivet. Du skal unngå å berøre øynene de første tre dagene etter behandlingen, samt unngå å få vann i øynene den første uken etter behandlingen. Du skal ikke benytte sminke de første tre dagene etter behandlingen.

Hvordan blir dagene etter behandlingen med grå stær?

Det er ikke vanlig med moderate smerter i etterkant av en grå stær-behandling. Det er normalt å oppleve varierende grad av ruskfornemmelse, irritasjon eller tørt øye i noen dager etter operasjonen. Enkelte merker økt lysfølsomhet i dagene etter operasjonen, og vil ha god nytte av solbriller.

Hvor lang tid tar det før synet er bra etter grå stær-operasjon?

De fleste ser ok de første timene etter behandlingen. De aller fleste vil kunne oppta sine vanlige gjøremål allerede dagen etter en grå stær-behandling. Det vil riktignok ta opptil en måned før synet er stabilt. Enkelte opplever at det er lesesynet som trenger mest tid før det stabiliserer.

Når blir neste kontrolltime?

Første kontroll blir allerede et par timer etter operasjonen. Neste kontroll vil bli ca. 1 måned etter operasjonen.

▼ Komplikasjonsrisiko

Som ved alle andre kirurgiske inngrep, er det også en risiko for komplikasjoner ved grå stær.

Komplikasjoner knyttet til grå stær-behandling

Mørkesynsforstyrrelser: ringer og lysfenomener rundt lyskilder i svak belysning. For de aller fleste bil dette gå over med tiden.

Etterstær: skyldes at linsekapselen som den nye linsen ligger i har blitt uklar. Dette er en vanlig bivirkning av grå stær-operasjon, som behandles med en supplerende laserbehandling på noen minutter med meget gode resultater

Resterende brytningfeil: ca 10 % får behov en supplerende laserbehandling for å korrigere resterende brytningsfeil.