ICL linseimplantat

ICL (Intraocular Contact Lens) er en behandling som korrigerer nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner der laserbehandling ikke er mulig, for eksempel ved store styrker eller når hornhinnen er for tynn.

ICL innebærer at en svært tynn plastlinse settes inn i øyet. ICL gir en permanent korreksjon av brytningsfeilen, men metoden er reversibel. Det vil si at linsen kan tas ut eller skiftes ved behov

Operasjonen foregår i lokalbedøvelse og tar ca. 15 minutter på hvert øye. De fleste ser godt nok til å kunne gå tilbake på jobb dagen etter operasjonen

▼ Spørsmål og svar

1. Hva er ICL?

ICL (Intraocular contact lens) er en svært tynn plastlinse som settes inn i øyet i tillegg til øyets naturlige linse. Gjennom et lite snitt plasseres linsen i det bakre kammeret, bak iris og foran øyets egen naturlige linse og korrigerer dermed øyets brytningskraft, slik at normal synsskarphet oppnås. ICL gir en permanent korreksjon, men metoden er reversibel. Det vil si at linsen kan tas ut eller byttes ved behov.

2. Hva slags synsfeil kan korrigeres med ICL?

ICL kan korrigere langsynthet, nærsynthet og skjeve hornhinner. ICL er først og fremst aktuell der en laserbehandling ikke er mulig, som for eksempel hos dem med store styrker eller når hornhinnen er for tynn.

3. Gjør en ICL-operasjon vondt?

Nei. Før operasjonen bedøves øyet med øyedråper. Det er ikke vanlig med smerter etter operasjonen, men man kan oppleve varierende grad av ruskfornemmelse, irritasjon og tørre øyne i noen dager.

4. Må jeg være borte fra jobb etter en ICL-operasjon?

Nei, som oftest ikke. De aller fleste ser godt nok til å gå tilbake på jobb og gjenoppta sine vanlige gjøremål dagen etter operasjonen.

5. Kan alderslangsynhtet behandles med ICL?

Nei, ICL korrigerer ikke alderslangsynthet. Det vil si at du, før eller siden, vil måtte bruke lesebriller for å se godt på nært hold.

6. Må jeg bruke briller etter ICL-operasjonen?

Formålet med ICL er å forbedre synet slilk at man ikke lengre vil være avhengig av briller og linser. Man kan likevel ikke garantere at absolutt alle vil oppnå dette. Hos ca. 5 % kan det bli nødvendig med en supplerende laserbehandling for å få et tilfredsstillende resultat. I meget sjeldne tilfeller kan det bli nødvendig med briller eller linser for å oppnå perfekt syn. Siden ICL ikke korrigerer såkalt alderlangsynhet, vil man måtte bruke lesebriller fra ca. 45 års alderen, selv om man er behandlet med ICL.

7. Hvor mange kontroller vil jeg trenge?

Dette vurderes individuelt. Kirurgen tar en liten kontroll allerede noen få timer etter operasjonen. Videre etterkontroller kommer vanligvis etter én måned, seks måneder og tolv måneder.

▼ Behandlingsdagen

Det er viktig for oss at du føler deg trygg og godt ivaretatt. Dersom du lurer på noe, skal du aldri være redd for å spørre. På behandlingsdagen får du med deg kirurgens mobilnummer slik at du kan nå oss også utenom åpningstidene. I forkant av ICL-operasjonen vil du få tilsendt en innkalling med tidspunkt for når du skal møte. Du vil også få en oversikt over rutinene du skal følge før og etter operasjonen. Det er viktig at du leser godt gjennom informasjonen og kontakter oss hvis noe er uklart.

På operasjonsstua

Kirurgen vil foreta en kort kortroll, før en sykepleier tar deg med inn på operasjonsstua. Det er naturlig at man føler seg litt urolig like før operasjonen. Da kan det være godt å vite at SynsLasers kirurger er blant de mest erfarne i landet og har behandlet mange pasienter før deg.

Behandlingen starter med at kirurgen drypper øyet med bedøvende dråper. Deretter setter han/hun på en øyelokksholder. Denne hindrer deg i å blunke under operasjonen. Operasjonen tar ca. 15 minutter per øye.

Etter at øyet er bedøvet, lages to små hjelpesnitt som brukes når kirurgen skal manipulere linsen på plass inne i øyet. Øyet fylles med en seig væske (visco), for å holde øyet utspent under behandlingen. Den kunstige linsen blir satt inn gjennom et tredje snitt i hornhinnen. Mer visco fylles over ICL-linsen for å gi plass når den skal posisjoneres rett i øyet. Til slutt skylles visco ut og antibiotika settes inn for å forebygge infeksjon.

▼ Etter behandlingsdagen

Rutiner etter ICL-operasjonen

Du skal dryppe med øyedråper i tre uker etter operasjonen. Du vil en resept på disse øyedråpene tilsendt i forkant av operasjonen. Du kan gjenoppta dine vanlige aktiviteter og gjøremål dagen etter operasjonen, med noen få begrensninger. Den første dagen etter operasjonen bør du unngå å klø/gni deg i øynene. Den første uken etter operasjonen bør du ikke få usterilt vann i øynene. Du skal derfor ikke svømme i denne perioden. Du skal heller ikke bruke sminke den første uken etter operasjonen.

Hvordan blir dagene etter ICL-operasjonen?

Det er ikke vanlig med smerter etter operasjonen. Mange kan oppleve varierende grad av ruskfornemmelse, irritasjon eller tørt øye i noen dager. Synet stabiliseres oftest i løpet av den første måneden. Enkelte opplever at det er lesesynet som trenger mest tid før det stabiliseres. De fleste ser godt nok til å gå tilbake på jobb dagen etter operasjonen. Enkelte merker økt lysfølsomhet til å begynne med og får ekstra behov for å bruke solbriller. Til å begynne med kan man også oppleve lysfenomener, spesielt i mørke eller svak belysning. Det vanligste er å se ringer omkring lyskilder. Det kan ta noen måneder før dette går over.

Når blir neste kontrolltime?

Første kontroll blir allerede et par timer etter operasjonen. Neste kontroll blir ca. én måned etter operasjonen.

▼ Komplikasjonsrisiko

Som ved alle andre kirurgiske inngrep, er det også en risiko for komplikasjoner ved ICL-operasjon. Under finner du en liste med komplikasjoner knyttet til ICL-operasjoner. Det er viktig å følge alle instrukser og rutiner før og etter behandlingen, da disse er viktige ledd i forebyggingen av komplikasjoner. Over- og underkorreksjon: Over- og underkorreksjon kan forekomme. Dette kan korrigeres med en laserbehandling, eventuelt ved å bytte linsen.

Lysømfintlighet: Følese av blending og ubehag i omgivelser med sterkt lys.

Grå stær: En sjelden gang kan det gradvis utvikles grå stær, som er en fordunkling av øyets egen linse. Dersom dette gir synsproblemer, kan det behandles med en vanlig grå stær-operasjon

Sjeldne komplikasjoner

  • Grønn stær
  • Skade av iris med påfølgende uregelmessig pupille
  • Infeksjon: i verste fall endoftalmitt, som kan føre til varig synstap.
  • Hornhinneskade: kan gi redusert syn på grunn av uklar og fortykket hornhinne