ReLEx SMILE øyelaser

SMILE ble først tatt i bruk i 2010, og på verdensbasis er det utført over 2 millioner slike operasjoner. Vår øyekirurg dr. med. Sven Asp har utført mer enn 10 000 SMILE-behandlinger, noe som faktisk er Europa-rekord. I Norge ble den første SMILE-behandlingen utført i august 2014 av dr. med. Sven Asp ved SynsLaser i Oslo. 

ReLEx SMILE utføres med den avanserte ZEISS VisuMax 500 kHz femtolaseren. Ved SMILE brukes laseren til å lage en linseformet flik av den sentrale delen av hornhinnen. Laserbehandlingen tar ca. 30 sekunder og er lukt-, lyd- og smertefri. Etter laserbehandlingen trekkes hornhinnefliken ut gjennom en overflatisk åpning på kun 2 mm. De fleste er overrasket over hvor lite de merket under SMILE-behandlingen og hvor raskt de kunne se klart etter operasjonen. Med SMILE kan vi behandle nærsynthet inntil -10D og skjeve hornhinner inntil -5D.

Fordelene med ReLEx SMILE

Ved en SMILE-behandling er åpningen i hornhinnen på kun 2 mm. Siden åpningen er så liten, bevares stabiliteten i hornhinnen og risikoen for komplikasjoner minimeres.

Under forutsetning at underliggende forhold og alle målinger ligger til rette for denne prosedyren, vil pasienter som anbefales SMILE, være de med nærsynthet over -2,5 D, med eller uten skjeve hornhinner og som ønsker den mest moderne behandlingsmetoden. Dette er behandlingsmetoden som gir rask og smertefri synsrehabilitering uten LASIK lokk, som kan være en ulempe hos de som driver med aktiviteter der øynene kan bli utsatt for hyppig berøring eller traume.

Les mer om ReLEx SMILE og teknologien bak metoden.

▼ Spørsmål og svar

1. Gjør en ReLEx SMILE laserbehandling vondt?

Nei, en SMILE laserbehandling gjør ikke vondt. Før laserbehandlingen bedøves øyet med bedøvelsesdråper. Du vil kjenne litt svie når øynene dryppes med bedøvelsesdråper og et lett trykk mot øyet under selve operasjonen.

2. Hvor lang tid tar en SMILE laserbehandling?

Operasjonen tar ca. 5 minutter på hvert øye. Selve laserbehandlingen tar kun 30 sekunder.

3. Hvilke synsfeil kan korrigeres med ReLEx SMILE?

Med SMILE kan vi korrigere nærsynthet inntil -10D og skjeve hornhinner inntil -5D. Dessverre kan vi ikke korrigere langsynthet med en SMILE laserbehandling.

4. Hvor lang tid tar det før synet blir bra?

Da inngrepet er minimalt, er tilhelingen raskere enn ved andre metoder. Allerede etter et par dager er hornhinnen svært stabil. Umiddelbart etter operasjon er synet tåkete. «Tåken» letter langsomt over de påfølgende timene, og allerede etter én til to dager ser de fleste rimelig skarpt, dog ofte med litt «dis» som kommer og går på grunn av en forbigående, ustabil tårefilm. De fleste kan gjenoppta arbeid og daglige sysler etter to dager, men det går som oftest noen uker før synet føles helt stabilt. Det helt endelige resultatet ses først etter ca. to måneder.

5. Må jeg være borte fra jobb/studier i forbindelse med SMILE laserbehandlingen?

Du bør ta deg fri fra jobb/studier et par dager etter behandlingen. De aller fleste ser godt nok til å gå på jobb etter to til tre dager.

6. Kan jeg få sykemelding for de dagene jeg ikke kan jobbe/studere?

Laserkirurgi av øyne blir regnet som kosmetisk behandling. Å korrigere synet med laserkirurgi er ikke medisinsk nødvendig. Det er kun ved sykdom at man har rett til sykemelding. Man har derfor ikke krav på sykemelding etter laserbehandling.

7. Hvor mange kontroller trenger jeg etter en SMILE-behandling?

Vi kontrollerer øynene dine innen 1 uke, etter 3 uker, 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder.

8. Må jeg avstå fra trening etter SMILE-behandlingen?

Du skal unngå hard fysisk aktivitet de første to ukene etter operasjonen. Du skal ikke svømme/bade de første 4 ukene etter operasjonen.

9. Kan jeg laserbehandles selv om jeg skjeler?

Det kommer an på graden av skjelingen. Hvis du er avhengig av å korrigere med prismer i brillene dine, vil vi sannsynligvis fraråde deg laserkirurgi. Du er velkommen til å kontakte oss på telefon 48 20 22 00, så kan vi foreta en individuell vurdering.

10. Hva er aldersgrensen for laserbehandling med ReLEx SMILE?

Du må være 18 år for å få utført laserkirurgi. Hvis synet ditt ennå ikke er stabilt, må du vente lenger. Det bør ikke ha vært særlig endring i brillestyrken de siste to årene. Er synet i endring, vil det fortsette å endre seg etter laserbehandlingen.

11. Kan jeg få dekket laserbehandlingen av det offentlige?

Vanlige synsfeil, som kan korrigeres med briller eller linser, regnes ikke som sykdom, men som normale avvik. Det er forøvrig noen spesielle forhold som gjør at enkelte kan få dekket laserbehandlingen. Les mer om kriteriene for offentlig dekket laserkirurgi.

12. Kan jeg få fradrag på skatten for utgifter til laserkirurgi?

Nei, som oftest ikke. Man har bare krav på fradrag for utgifter til laserkirurgi, dersom man av medisinske eller yrkesmessige årsaker ikke kan korrigere brytningsfeilen ved hjelp av briller eller linser.

▼ Behandlingsdagen

Det er viktig for oss at du føler deg trygg og godt ivaretatt. Dersom du lurer på noe, skal du aldri være redd for å spørre. På behandlingsdagen får du med deg kirurgens mobilnummer slik at du kan nå oss også utenom åpningstidene.

I forkant av laseroperasjonen vil du få tilsendt en innkalling med tidspunkt for når du skal møte. Du vil også få en oversikt over rutinene du skal følge før og etter laserbehandlingen. Det er viktig at du leser godt gjennom informasjonen og kontakter oss hvis noe er uklart.

På operasjonsstua

Før du kommer inn på operasjonsstua, får du på deg hette, skotrekk og frakk. På operasjonsstua blir du møtt av kirurgen. Du vil bli grundig instruert før operasjonen, da det er viktig at øyet holdes helt i ro under selve laserbehandlingen.

Du legger deg på en operasjonsseng, og du vil bli gitt bedøvelsesdråper i begge øyne. Deretter settes en lapp over det ene øyet, og du blir ført under laseren, hvor du sammen med kirurgen skal finne et grønt blinkelys. Nå setter kirurgen på en øyelokksholder, slik at du ikke kan blunke underveis, og du vil kjenne et lett, kort trykk mot øyet. Du løftes langsomt helt tett på det grønne blinkelyset, og en liten sugekopp aktiveres. Du vil igjen kjenne et lett, kortvarig trykk mot øyet. Sugekoppen er aktivert under hele laserbehandlingen, og det er svært viktig at du ligger helt stille, puster normalt og unngår å snakke og bevege øyet.

Du vil oppleve behandlingen på den måten at du først ser et grønt blinkelys, deretter blir det langsomt grått og til slutt er hele den sentrale delen av synsfeltet hvitt eller sort. Du skal ikke bli nervøs, for synet blir snart klart igjen. Når kirurgen trekker ut den lille hornhinnefliken, vil du føle enda et lett trykk mot øyet. Du vil sikkert oppleve det som en underlig fornemmelse at øyet ditt blir beveget, uten at du selv kan styre det.

Etter operasjonen er ferdig, skal du ligge 5-10 minutter med lukkede øyne. Nå bedøvelsen går ut, vil du begynne å merke irritasjon i øyet, og synet vil fortsatt være tåket. Kirurgen vil sjekke at alt ser ut som det skal, og til slutt får du grundig informasjon om hvordan du skal dryppe øynene.

▼ Etter behandlingsdagen

Rutiner i etterkant av ReLEx SMILE øyelaser

Du bør ta deg fri fra jobb og studier et par dager etter operasjonen. De fleste vil være i stand til å gå tilbake på jobb etter 2-3 dager. Du må gjerne se på tv og gjøre lettere husarbeid fra dagen etter behandlingen, men du bør unngå å lese intensivt de første par dagene etter operasjonen. Vi anbefaler at du tar det generelt med ro de første par ukene, for å minimere risiko og øke sannsynligheten for et optimalt resulatat. De første to ukene skal du ikke bruke øyesminke og unngå hard fysisk aktivitet. De fire første ukene skal du unngå å svømme/bade. Det er viktig at du følger rutinene, som er et viktig ledd i forebyggingen av komplikasjoner.

Hvordan blir dagene etter ReLEx SMILE øyelaser? Da inngrepet er minimalt, er tilhelingen raskere enn ved andre metoder. Når du kommer hjem, legger du deg ned med lukkede øyne i ca. tre timer. Det er helt normalt å ha følelse av rusk/fremmedlegeme i øynene. Umiddelbart etter operasjon er synet tåkete. «Tåken» letter langsomt over de påfølgende timene, og allerede etter én til to dager ser de fleste rimelig skarpt, dog ofte med litt «dis» som kommer og går på grunn av en forbigående, ustabil tårefilm. De fleste kan gjenoppta arbeid og daglige sysler etter to dager, men det går som oftest noen uker før synet føles helt stabilt. Det helt endelige resultatet ses først etter ca. to måneder.

Når blir neste kontrolltime?

Vi kontrollerer øynene dine like etter operasjonen, samt etter én dag, tre uker og seks måneder.

▼ Komplikasjonsrisiko

Som ved alle andre kirurgiske inngrep, er det også en risiko for komplikasjoner ved laserbehandling av øyne. Det er viktig å følge alle instrukser og rutiner før og etter behandlingen, da disse er viktige ledd i forebyggingen av komplikasjoner.

Bivirkninger

  • Tørre øyne

Det er velkjent at en laserbehandling kan gi forbigående tørre øyne. Tørre øyne er sjeldent et problem etter ReLEx SMILE laserbehandling. Oftest forsvinner tørrheten etter ca. tre måneder, men i svært sjeldne tilfeller, spesielt hvis man sliter med tørre øyne fra før, kan det bli nødvendig å bruke kunstig tårevæske resten av livet.

  • Synsforstyrrelser

Etter en SMILE-behandling vil noen oppleve blending, ringer/stjerner rundt lys, spesielt i mørke når pupillen er stor. Når alle lagene i hornhinner er fullstendig helet og glatte, forsvinner disse fenomenene som oftest helt, men i sjeldne tilfeller kan dette vedvare.

  • Regresjon

Det er velkjent at ved korreksjon av store synsfeil, kan det oppstå synsfeil igjen i perioden etter laserbehandlingen, men tendensen er mindre etter SMILE enn tidligere metoder.

Komplikasjoner

  • Nedsatt korrigert syn

Under 1 % av SMILE-behandlede pasienter får nedsatt korrigert syn etter laserbehandlingen. Disse pasientene så bedre med kontaktlinser/briller før behandlingen enn etter behandlingen.

  • Infeksjon

Med moderne behandlings- og steriliseringsteknikker er infeksjoner uhyre sjeldne i forbindelse med øyelaserbehandlinger. Det er svært viktig at du opprettholder god håndhygiene (grundig håndvask før du berører området rundt øynene) i perioden før og etter laserbehandlingen og at du unngår øyesminke. Hvis du opprettholder god håndhygiene og eller følger våre instrukser er risikoen for infeksjon under 0,1 %. Vi gir antibiotiske dråper umiddelbart før og etter behandlingen, og du skal selv dryppe med Tobrasone øyedråper etter behandlingen.

  • Ustabil hornhinne

Hornhinnens stabilitet er nesten uendret etter en SMILE-behandling. Selv om det ikke med sikkerhet kan utelukkes, kan det i fremtiden skje et uheldig sammenfall av omstendigheter som fører til at hornhinnen blir ustabil etter en SMILE-behandling. Risikoen for dette er minimal når du blir undersøkt med vårt avanserte og moderne måleustyr.

relexsmile.jpg