RLE alderssyn

Mange venner seg aldri til å bruke briller eller linser, og opplever dårlig syn som et hinder i hverdagen. Men vet du at det kun tar minutter å få skarpt syn og likevel droppe briller og linser – selv om du er over 40 år?

RLE-operasjon for deg som vil bli brillefri

RLE-linseoperasjon-alderssyn.jpg

Når man kommer i 40-års alderen mister øyets linse sin naturlige elastisitet og blir hard. Konsekvensen av dette er at man utvikler langsynthet, som innebærer nedsatt fokuseringsevne og problemer med å se klart på nært hold. RLE er en behandling for deg som er over 45 år, som har en synsfeil fra før og i tillegg har fått alderssyn.

Ved en RLE-operasjon skiftes den naturlige, stive linsen i øyet ut med en kunstig linse med flere styrker i. Den kunstige linsen vil gjøre det mulig å se godt både på avstand og på nært hold – uten briller.

En av verdens mest utførte operasjoner

SynsLasers kirurger er svært erfarne med RLE. Man benytter samme teknikk som ved grå stær-operasjon, som for øvrig er verdens mest utførte operasjonsmetode. Siden vi ved RLE skifter ut øyets naturlige linse, vil ikke personer som er behandlet med denne metoden få grå stær senere i livet. Operasjonen utføres i lokalbedøvelse og tar ca. 15 minutter på hvert øye. De fleste er klare til å gå tilbake på jobb allerede dagen etter operasjonen – brille- og linsefrie!

Kompetanse, teknologi og trygghet

Øyeklinikken SynsLaser er basert på de tre områdene kompetanse, teknologi og trygghet. Det betyr at våre pasienters sikkerhet og trygghet er det viktigste. Dette oppnår vi ved å sikre deg kirurgisk kompetanse på topp, internasjonalt nivå, den aller fremste teknologien og ledende forskere, som alltid søker etter ny kunnskap og nye og bedre behandlingsmetoder. Før du eventuelt RLE-opereres, gjennomgår du en helt uforpliktende og svært omfattende forundersøkelse, der vi tar deg gjennom markedets mest omfattende test. Hvis kirurgene konkluderer med at dine øyne ikke har de nødvendige forutsetninger for operasjon, vil vi fraråde deg operasjon.

▼ Spørsmål og svar

1. Gjør en RLE-behandling vondt?

Nei, en RLE-behandling gjør ikke vondt. Før operasjonen bedøves øyet med bedøvelsesdråper. Det er ikke vanlig med smerter etter operasjonen. Mange kan oppleve varierende grad av ruskfornemmelse, irritasjon eller tørt øye i noen dager.

2. Hva skjer hvis jeg blunker eller rører på meg under laserbehandlingen?

Før linseoperasjonen setter kirurgen på en øyelokksholder. Denne hindrer deg i å blunke under behandlingen. Ved korte øyeblikk når det er kritisk at øyet er helt stille, får du beskjed om dette av kirurgen.

3. Hvilke synsfeil behandler SynsLaser med RLE?

SynsLaser bruker RLE-metoden for behandling av aldersyn med eller uten andre brytningsfeil hos de som helst er eldre enn 55 år.

4. Kan jeg behandles selv om jeg skjeler?

Det kommer an på graden av skjelingen. Du er velkommen til å kontakte oss på telefon 48 20 22 00, så kan vi foreta en individuell vurdering.

5. Hvor mange kontroller trenger jeg etter en RLE-behandling?

Dette vurderes individuelt. Første kontroll blir allerede et par timer etter operasjonen. Neste kontroll vil bli ca. 1 måned etter operasjonen. Alle nødvendige etterkontroller er selvsagt inkludert i prisen.

6. Må jeg være borte fra jobb/studier etter en RLE-behandling?

De aller fleste ser godt nok til å gå tilbake på jobb dagen etter. Enkelte merker økt lysfølsomhet til å begynne med og får ekstra behov for å bruke solbriller.

7. Kan jeg få sykemelding de dagene jeg ikke kan jobbe/studere?

Synskirurgi blir regnet som kosmetisk behandling. Å korrigere synet med synskirurgi er ikke medisinsk nødvendig. Det er kun ved sykdom at man har rett til sykemelding. Man har derfor ikke krav på sykemelding etter ukomplisert RLE og laserbehandling.

8. Må jeg avstå fra trening etter RLE-behandlingen?

Du skal avstå fra alle typer trening de tre første dagene etter behandlingen. Etter dette skal du ikke løfte tungt eller bøye deg mye, ellers kan du trene og være i aktivitet som normalt. Du skal ikke bade eller svømme den første uken etter behandling.

9. Hva er alderslangsynthet?

Alderslangsynthet er en naturlig prosess som inntrer i midten av førtiårene og skyldes at øyets linse mister sin elastisitet etter hvert som vi blir eldre. Dette gjør det vanskeligere å fokusere på nært hold.

10. Kan jeg få dekket RLE-behandlingen av det offentlige?

Vanlige synsfeil, som kan korrigeres med briller eller linser, regnes ikke som sykdom, men som normale avvik. Det er forøvrig noen spesielle forhold som gjør at enkelte kan få dekket behandlingen. Les mer om kriteriene for offentlig dekket laserkirurgi.

11. Kan jeg få fradrag på skatten for utgifter til laserkirurgi?

Nei, som oftest ikke. Man har bare krav på fradrag for utgifter til synskirurgi, dersom man av medisinske eller yrkesmessige årsaker ikke kan korrigere brytningsfeilen ved hjelp av briller eller linser.

▼ Behandlingsdagen

Det er viktig for oss at du føler deg trygg og godt ivaretatt. Dersom du lurer på noe, skal du aldri være redd for å spørre. På behandlingsdagen får du med deg kirurgens mobilnummer slik at du kan nå oss også utenom åpningstidene. I forkant av operasjonen vil du få tilsendt en innkalling med tidspunkt for når du skal møte. Du vil også få en oversikt over rutinene du skal følge før og etter laserbehandlingen. Det er viktig at du leser godt gjennom informasjonen og kontakter oss hvis noe er uklart.

Hos kirurgens assistent

På behandlingsdagen vil du først møte kirurgens assistent. Han/hun vil gå gjennom rutinene du skal følge og svare på spørsmål. Assistenten vil også dryppe øynene dine med betennelseshemmende og antibakterielle dråper. Det er helt naturlig å være litt nervøs på behandlingsdagen. Dersom du ønsker det, kan du få en beroligende tablett. Før du skal inn på operasjonsstua, får du på deg hette, skotrekk og frakk.

På operasjonsstua

På operasjonsstua blir du møtt av samme kirurg som du møtte på forundersøkelsen. SynsLasers kirurger er blant de mest erfarne i landet og har behandlet flere tusen pasienter før deg.

Behandlingen starter med at kirurgen drypper øyet med bedøvende dråper. Deretter setter han/hun på en øyelokksholder. Denne hindrer deg i å blunke under behandlingen. Før operasjonen begynner dryppes øyet på nytt med bedøvende dråper. For å sjekke at bedøvelsen virker, og for å tørke bort overflødig væske, stryker kirurgen forsiktig over øyet med en steril svamp.

Det lages to snitt i øyet. Hele behandlingen gjøres gjennom disse snittene. Øyet fylles med en seig væske (visco), for å holde øyet utspent under behandlingen. Videre lages et hull i fremre linsekapsel, før innholdet i linsen myknes ved hjelp av ultralyd og suges ut. Linsekapselen spyles ren for cellerester, før den nye kunstige linsen settes inn. Til slutt suges visco ut av øyet og antibiotika settes inn for å forebygge infeksjon.

Hvis RLE blir utført ved hjelp av en ”femtolaser” (LenSx), blir alle snittene og mykning av øyelinsen gjort med laser, istedenfor manuelt med diverse kniver og pinsetter.

Operasjonen foregår i lokalbedøvelse og tar ca. 15 minutter per øye.

Etter behandlingen skal du begynne å bruke øyedråper slik som beskrevet i informasjonsskrivet. Du skal slappe av og ta det med ro resten av kvelden og de neste dagene.

▼ Etter behandlingsdagen

Rutiner i etterkant av RLE-behandlingen

I etterkant av behandlingen er det viktig å være nøye med håndhygienen. Du skal føle anvisning om drypperutiner slik som beskrevet i informasjonsskrivet. Du skal unngå å berøre øynene de første tre dagene etter behandlingen, samt unngå å få vann i øynene den første uken etter behandlingen. Du skal ikke benytte sminke de første tre dagene etter behandlingen.

Hvordan blir dagene etter behandlingen med RLE?

Det er ikke vanlig med moderate smerter i etterkant av en RLE-behandling. Det er normalt å oppleve varierende grad av ruskfornemmelse, irritasjon eller tørt øye i noen dager etter operajsonen. Enkelte merker økt lysfølsomhet i dagene etter operasjonen, og vil ha god nytte av solbriller.

Hvor lang tid tar det før synet er bra etter behandling med øyelaser?

De fleste ser ok de første timene etter behandlingen. De aller fleste vil kunne oppta sine vanlige gjøremål allerede dagen etter en RLE-behandling. Det vil riktignok ta opptil en måned før synet er stabilt. Enklelte opplever at der er lesesynet som trenger mest tid før det stabiliserer.

Når blir neste kontrolltime?

Første kontroll blir allerede et par timer etter operasjonen. Neste kontroll vil bli ca. 1 måned etter operasjonen.

▼ Komplikasjonsrisiko

Som ved alle andre kirurgiske inngrep, er det også en risiko for komplikasjoner ved RLE-operasjon. Under finner du en liste med komplikasjoner knyttet til RLE-operasjoner. Det er viktig å følge alle instrukser og rutiner før og etter behandlingen, da disse er viktige ledd i forebyggingen av komplikasjoner.

Komplikasjoner knyttet til RLE-behandling

Mørkesynsforstyrrelser: ringer og lysfenomener rundt lyskilder i svak belysning. For de aller fleste vil dette gå over med tiden.

Etterstær: skyldes at linsekapselen som den nye linsen ligger i har blitt uklar. Dette er en vanlig bivirkning av RLE, som behandles med en supplerende laserbehandling på noen minutter med meget gode resultater. Etterstær forekommer i ca. 30 % av operasjonene.

Resterende brytningfeil: ca 10 % får behov en supplerende laserbehandling for å korrigere resterende brytningsfeil.

Sjeldne komplikasjoner (intreffer i godt under 1 % av tilfellene):

  • Infeksjon: i verste fall eldoftalmitt, som kan føre varig synstap.

  • Netthinneavløsning: kan i verste fall føre til varig synstap.

  • Postoperativ regnbuehinnebetennelse

  • Hornhinnesvikt

  • CME/Cystoid maculaødem.

Det er viktig å følge alle instruksjoner og rutiner før og etter behandlingen, da disse er viktige ledd i forebyggingen av komplikasjoner.