Glasslegemeløsning

Øyet er som en kule hvor lys kommer inn i fremre del, gjennom hornhinnen, iris og linsen. Netthinnen er «tapetet» som dekker innsiden av den bakre delen av kula. Netthinnen består blant annet av 130 millioner lysfølsomme celler som omgjør lys til nerveimpulser som hjernen skal forstå. Innholdet inne i kulen består for det meste av en geleaktig substans som kalles glasslegemet. Glasslegemet består av 99 prosent vann, resten utgjøres av bindevev og hyaluronsyre. Glasslegemet er stort sett klart og gjennomsiktig, og det sitter låst fast til netthinnen på innsiden av øyet.

Når man blir eldre skjer det endringer også i glasslegemet, fra geléaktig til mer flytende. Da «faller glasslegemet sammen» og glasslegemet løsner fra sine fester mot netthinnen. Glasslegemeløsning er svært vanlig, rundt 60 prosent av alle personer i 80-årsalderen har gjennomgått glasslegemeløsning. Det er mer vanlig hos nærsynte. Man kan ha gjennomgått glasslegemeløsning uten symptomer, eller man kan få plager fra glasslegemeløsning.

Symptomer

Noen ganger kan det «nappe litt i netthinnen» når glasslegemet river seg løs. Det vil oppleves som lysglimt.
Av og til vil det kunne rives et hull i netthinnen, og det kommer litt blod inn i glasslegemet. Da kan man se en sverm av «fluer» eller tråder inne i synsfeltet. Disse vil følge blikkretningen med en viss forsinkelse. Det man ser er skyggen fra blod og blodceller som tegner seg på netthinnen.
Glasslegemeløsning gjør ikke vondt, men hvis det blør inn i øyet vil blodet kunne gjøre synet litt uklart. Blod vil som regel absorberes av kroppen etter litt tid.

Undersøkelse

I verste fall kan glasslegemeløsning forårsake rifter i netthinnen, noe som i visse tilfeller kan gi netthinneavløsning. Hvis man har symptomer som lysglimt bør man undersøkes av øyelege. Det kan være aktuelt å gjøre laserbehandling for å «lime fast» netthinnen rundt en rift. Dette gjør man for å hindre at en rift utvikler seg til en netthinneløsning. Netthinneløsning vil i tilfellet arte seg som en «rullgardin» eller en «vegg» fra ytterkant av synsfeltet, da bør man raskt undersøkes av øyelege.