Jeannette Binau Willumsen 

Willumsen ble utdannet sykepleier i 1995. Hun har jobbet som Neonatalsykepleier i 14 år, og 9 år som operasjonsykepleier på avdeling for øyesykdommer ved Aarhus Universitetshospital i Danmark. Willumsen assisterer Thomas Olsen ved linsebytteoperasjoner ved SynsLaser Oslo.

 
Jeannette Willumsen.jpg