Arve Kristiansen

Arve Kristiansen har samarbeidet med SynsLaser siden 2003. Han utfører forundersøkelser og etterkontroller i Harstad.

Arve Kristiansen tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 1979. Han ble godkjent spesialist i øyesykdommer i juni 1999. Siden august 1999 har Kristiansen arbeidet på spesialistpoliklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge, avdeling Harstad. Her har han en 50% stilling som øyelege/overlege i en ren poliklinisk oftalmologisk virksomhet og en 50% stillling som avdelingsoverlege/leder ved habiliteringsavdelingen. I perioden 1995 til 1999 arbeidet han ved øyeavdelingen på UNN i Tromsø, tidligere RiTø. Kristiansen har kirurgisk erfaring innen strabismekirurgi, tåreveiskirurgi og okuloplastikk kirurgi. Han har vært medforfatter av to vitenskapelige artikler. Kristiansen deltar jevnlig på internasjonale kongresser innen refraktiv kirurgi.

Arve-2.jpg