David Simonsen

Simonsen er ansvarlig for linseoperasjoner ved SynsLaser i Tromsø. Simonsen har bred øyekirurgisk erfaring og er spesielt interessert i refraktiv kirurgi.

David Simonsen har medisinsk utdanning fra Universitetet i Tromsø og ble godkjent øyelegespesialist i 1994. Han begynte med linseoperasjoner allerede i 1990 og utfører nå rundt 1 000 slike operasjoner årlig. Han har også lang erfaring med laserbehandling. Simonsen har også erfaring med annen øyekirurgi, spesielt relatert til øyelokk- og tåreveiskirurgi. Han har jobbet som overlege på øyeavdelingen på sykehuset i Tromsø fra 1989 til 1994 og ved øyeavdelingen på Nordlanssykehuset fra 1994 til 2003.

 
Dr. med. David Simonsen

Dr. med. David Simonsen