Jon Roger Eidet

Jon Roger Eidet har medisinsk utdanning fra Universitetet i Oslo og har forsket på øyets overflate på Harvard Medical School.

Jon Roger Eidet har holdt flere foredrag om stamcellebehandling av øyets overflate, hvilket er tema for hans doktorgradsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus.