Thomas Olsen

Thomas Olsen.jpg

Thomas Olsen er tidligere leder av senter for katarakt ved Universitets Øyeklinikken ved Århus sykehus i Danmark. Han har omfattende klinisk erfaring med kataraktkirurgi av alle slag (> 10.000 prosedyrer) og annen intraokulær linse (IOL) kirurgi, inkludert torisk, multifokal, sekundær og phakic IOL (ICL).

Hans vitenskapelige fokus har vært kvaliteten på moderne linsekirurgi, spesielt biometri og forbedrede IOL-effektberegningsmetoder. Han har utviklet dataprogramvaren PhacoOptics ® basert på patenterte metoder for å hjelpe kirurger i beregningen av den mest nøyaktige IOL-effekten. I årene 1999 - 2004 fungerte han som formann for the Danish National Cataract Outcome Registry. Fra 2006 til 2014 var han president for Scandinavian Society for Cataract and Refractive Surgery (SSCRS). Fra 2007 - 2015 styremedlem i European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS). Han er medlem av det prestisjetunge fagmiljøet International Intraocular Implant Club (IIIC) og medlem av den vitenskapelige komitéen for tyske øyelegekirurger (DOC). Han er medgrunnlegger av IOL Power Club, en nyetablert forskningsgruppe innen biometri og IOL-beregning. Hans vitenskapelige produksjon omfatter mer enn 150 publikasjoner med ekstern fagvurdering  i en rekke tidsskrifter og faglitteratur, samt videoer og en hel del ikke-fagfellevurderte publikasjoner og muntlige presentasjoner over hele verden.