Tor Paaske Utheim

Øyelege Tor Paaske Utheim har i flere år hatt fokus på forskning, innovasjon og undervisning, og er en prisbelønnet øyelege/professor.

Tor er øyelege og professor ved fire universiteter; Universitetet i Oslo, Storbyuniversitetet i Oslo (OsloMet), Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge. Ved Oslo universitetssykehus er han blant annet innovasjonsleder, forsker og overlege på Øyeavdelingen og leder Enhet for regenerativ medisin på Avd. for medisinsk biokjemi samt Forskergruppe for forskningsdrevet innovasjon ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Tor er forskningsleder i Tørreøyneklinikken og Øyehelseklinikken i Oslo; forskningsleder og overlege ved Øyeavdelingen i Drammen; forskningsleder, innovasjonsleder og overlege på Øyeavdelingen i Arendal og innovasjonsleder, forsker og overlege på Øyeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. Ved Schepens Eye Research-instituttet på Øyeavdelingen ved Harvard Medical School har han siden 2013 vært Adjunct Clinical Associate/Faculty Member. Han har forsket ved Vecillo Dry Eye Laboratory, Harvard Medical School i over to år fordelt på fem perioder siden 2008, hvorav én som Fulbrighter (2012-2013). Han er også tilknyttet Mobilize Strategy Consulting. I 2018 ble Tor leder for Oftalmologisk selskap i Oslo, som ble etablert i 1915.

I 2001 mottok Tor førsteprisen ved den frivillige internasjonale medisineksamen (fagprøven) ved Universitetet i Oslo. Syv år senere oppnådde han Norges største innovasjonspris i helsesektoren (Medinnovas innovasjonspris på NOK 250.000) og i 2008 Direktørens belønning for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. I 2012 mottok Tor European Society of Ophthalmology-prisen for den mest lovende øyelege/forsker i Norge under 45 år. Pris for fremragende forskning ved Oslo universitetssykehus (Early Career Award) ble tildelt Tor i 2017. Utover dette har han oppnådd en rekke priser/utmerkelser innen medisin, forskning og/eller innovasjon.

Tor er sjefsredaktør for tidsskriftet Oftalmolog, som distribueres til alle øyelegene i Norden, og er «Spør Øyelegen» i bladet Alt om Syn. Ved Oslo universitetssykehus har han siden 2004 undervist hundrevis av medisinstudenter i diagnostikk og behandling av øyesykdommer.

Sammen med Sten Ræder grunnla Tor i 2012 Tørreøyneklinikken, med fokus på kvalitetssikring/forskning for optimalisering av diagnostikk og behandling. Han har fullført veiledning av 10 PhD-kandidater og 8 forskerlinjestudenter (treårig forskningsprogram).

Forskergruppens forsknings- og innovasjonsarbeid er blitt presentert på Dagsreveyen, Schrödingers katt og EuroNews television samt i en rekke aviser, tidsskrifter og nettsider. De senere år har Tor skrevet flere bokkapitler som omhandler blant annet tørre øyne, øyelokk og stamceller. Han har også skrevet lærebok om diagnostikk i øyefaget. Videre har han forfattet over 110 vitenskapelige artikler og over 180 abstrakter, som hovedsakelig er presentert på internasjonale kongresser.

I 2017 mottok Tor FRIMEDBIO-bevilgning på 10 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å forske på elektrostimulering som mulig behandling for enkelte øyesykdommer. Samme år mottok han som én av flere forskere forskningsmidler fra EU på til sammen ca. 36 millioner kroner, hvorav noe vil bli benyttet til forskning som kan komme pasienter med tørre øyne til gode.

Tor har flere ganger vært moderator innen tørre øyne på verdens største øyekongress, ARVO, og holdt en rekke foredrag om tørre øyne, stamceller og innovasjon internasjonalt, blant annet ved Royal Society of Medicine, London, Harvard Medical School og American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, MA. The Tear Film & Ocular Surface Society, etablert av Dr. David Sullivan ved Harvard Medical School, utnevnte nylig Tor som Norges representant for the Global Ambassador Program innen tørre øyne. I mars 2019 ble Tor valgt som styremedlem i The International Ocular Surface Society. Han har bidratt i Novartis Global Advisory Board, Alcon Global Advisory Board og Shire European Advisory Board innen tørre øyne.

 
Tor Paaske Utheim.png