Om øyet

Øyet er et av kroppens mest komplekse organer og består av mange små deler som arbeider sammen for å danne et synsinntrykk. Lysstråler fra omgivelsene passerer og brytes i hornhinnen og øyelinsen, slik at de fokuseres nøyaktig på fovea i netthinnen. Energi fra lysstrålene genererer så en nerveimpuls som går fra netthinnen, via synsnerven og videre bak til den delen av hjernen som produserer synsinntrykket. Det finnes mange øyelidelser og tilstander som kan forårsake uklart syn og føre til smerte eller ubehag fra øynene.

 
tankøye.jpeg

Nærsynthet

Nærsynte personer har problemer med å se skarpt på lang avstand, men ser godt på nært hold. I medisinens verden kalles nærsynthet for myopi. Nærsynthet er en svært vanlig tilstand. Tall fra Norge viser at mellom 30-50 % er nærsynte, og forekomsten øker sterkt i ung voksen alder (17-25 år).

For at man skal kunne se et bilde klart, er man avhengig av at lysstråler fra bildet brytes korrekt når det passerer hornhinnen og øyelinsen, slik at de treffer nøyaktig på netthinnen. Hos nærsynte vil formen på hornhinnen være for krum eller øyeeplet for langt slik at lystrålene fokuseres foran netthinnen. Nærsynthet forekommer oftest i kombinasjon med skjeve hornhinner.

Hvorfor vi utvikler nærsynthet er ikke kjent, men man antar at både arv og miljø spiller inn. Flere studier viser at mye nærarbeid, som for eksempel lesing, kan forårsake nærsynthet hos disponerte individer. Mange barn med nærsynhet blir først oppmerksom på tilstanden når de begynner på skolen og oppdager at det er vanskelig å lese hva som står på tavlen. For å se klarere prøver man å myse, men dette resulterer ofte i hodepine og plager fra skulder- og nakkeregionen.

Operasjon av nærsynthet

Nærsynthet kan behandles med en cTEN/StreamLight,  ReLEx SMILE og FS-LASIK. Ved å omforme hornhinnen ved hjelp av laserstråler, vil lyset treffe nøyaktig på netthinnen. I enkelte tilfeller, som ved store styrker og/eller tynne hornhinner, vil ICL linseoperasjon være et bedre alternativ.

Langsynthet

En langsynt person har problemer med å se klart på nært hold, men har normalt syn på lang avstand. Den medisinske termen for langsynthet er hypermetropi. Langsynthet er mindre vanlig enn nærsynthet og rammer ca. 13 % av personer i 20-årene. Blant voksne i 40-50 årene er tilstanden noe vanligere.

For å kunne se et bilde klart, er man avhengig av at lysstrålene fra bildet brytes korrekt når de passerer hornhinnen og øyelinsen, slik at de treffer nøyaktig på netthinnen. Hos langsynte vil formen på hornhinnen være for flat eller øyeeplet for kort slik at lysstrålene fokuseres bak netthinnen. Langsynthet forekommer oftest i kombinasjon med skjeve hornhinner.

 

Unge personer vil ofte kompensere for lett til moderat langsynthet ved å fokusere, men med økende alder vil dette bli stadig tyngre og til slutt helt umulig.

Operasjon av langsynthet

Langsynthet vil som oftest behandles med ICL eller RLE linseoperasjon, men i tilfeller med lave styrker kan en cTEN/StreamLight laserbehandling også være aktuell.

Skjeve hornhinner

Skjeve hornhinner gjør det vanskelig å se en gjenstand klart både på avstand og på nært hold. Skjeve hornhinner kalles ofte for astigmatisme og er en ganske vanlig tilstand, da 25 % av norske ungdommer mellom 20-25 år har et snev av skjeve hornhinner.

For at man skal kunne se et bilde klart, er man avhengig av at lysstråler fra bildet brytes korrekt når det passerer hornhinnen og øyelinsen, slik at de treffer nøyaktig på netthinnen. En skjev hornhinne gjør at lysstrålene brytes ujevnt og ikke treffer netthinnen i ett punkt. Dette resulterer i slørete syn både på avstand og på nært hold. Skjeve hornhinner forekommer som oftest i kombinasjon med nærsynthet eller langsynthet.

 

Årsaken til utviklingen av skjeve hornhinner er ukjent, men både arv og miljø spiller en viktig rolle.

Operasjon av skjeve hornhinner

Skjeve hornhinner kan behandles med ReLEx SMILE og cTEN laseroperasjon. SynsLaser er den eneste private aktøren i Norden som kan tilby cTEN berøringsfri øyelaser, som er den mest presise behandlingen for skjeve hornhinner. Man kan også korrigere for skjeve hornhinner ved ICL og RLE linseoperasjoner.