Teknologien bak cTEN og StreamLight

cTEN var den første berøringsfri laserbehandlingen, som SynsLaser har brukt siden 2006. Metodene som kom i etterkanten baseres på samme prinsipper, men de fleste er fortsatt mindre avansert enn cTEN.

Teknologien bak cTEN berøringsfri laserbehandling er Ivis Suite fra Ivis Technologies. Ivis Suite er ikke bare et innovativt lasersystem, men en fullintegrert samling av utstyr og software som er spesifikt utviklet for å diagnostisere, designe og å utføre skreddersydde, berøringsfrie laserbehandlinger på hornhinnens overflate. Ivis Suite består av topografen Precisio, pupillometeret pMetrics, softwaren CIPTA og til slutt iRES 1000 hz lasersystem.

Precisio – kartlegger hornhinnen

Precisio gir en detaljert, tredimensjonell kartlegging av hornhinnens innvendige og utvendige flater. Denne informasjonen er avgjørende for å få oversikt over de individuelle egenskapene i hornhinnen og gjør det mulig for kirurgen å planlegge en laserbehandling som ikke bare korrigerer vanlige brytningsfeil som nærsynthet og skjeve hornhinner, men som også tar hensyn til små individuelle forskjellene i øyets finere egenskaper. Presisjonen på målingene er helt ned i ett tusendels millimeter. 39 000 punkter på de målte flatene blir analysert.

pMetrics –kartlegger pupillene

pMetrics kartlegger størrelsen på pupillene i ulike lysforhold. I svak belysning er pupillen større enn ved sterk belysning. Fordelen med pMetrics sammenlignet med andre pupillometre, er at pMetrics er det man kaller et dynamisk pupillometer. Andre lignende instrumenter måler pupillen under to ulike lysforhold, nattsyn og dagsyn, mens pMetrics måler hvordan pupillen endrer seg gjennom seks ulike lysforhold, fra nattsyn til dagsyn.

Ettersom lysforholdene varierer gjennom dagen og i henhold til den enkelte pasients livsstil, kan vi med pMetrics definere hva som er den ideelle størrelsen på området laseren kan behandle. Hvis man behandler et for lite område, kan pasienten etter behandlingen oppleve mørkesynsproblemer. Vi ønsker heller ikke å behandle et for stort område, da det innebærer at man fjerner unødig mye hornhinnevev. SynsLaser er den eneste klinikken i landet som anvender dynamisk pupillometri på samtlige kandidater til synskorreksjon.

CIPTA – Custom ablation software

Softwaren Cipta genererer en skreddersydd behandlingsplan for det enkelte øyet, basert på informasjonen fra Precisio om hornhinnens individuelle form og egenskaper og fra pMetrics om den ideelle optiske sonen, i tillegg til pasientens brytningsfeil. Den ferdige behandlingsplanen overføres til lasersystemet, iRES 1000 Hz.

iRES 1000 Hz

Ingen andre lasersystemer er raskere eller har større grad av automatisering enn iRES. Ved å laserbehandle på overflaten, som ved cTEN, unngår man å måtte skjære til et hengslet lokk i den ytterste delen av hornhinnen, som ved LASIK og Femto-LASIK. Dette reduserer risikoen for komplikasjoner betraktlig og er langt mer komfortabelt for pasienten under operasjonen. Vi kan operere begge øyne med cTEN på tiden det tar å utføre Femto-LASIK på ett øye. Selve laserbehandlingen tar 20-30 sekunder per øye, og er fullautomatisk og berøringsfri. Høy laserhastighet har ført til kortere behandlingstid og raskere tilhelingstid, med mindre risiko for arrdannelse.

Andre overflatelaserbehandlinger, som ASA og LASEK, krever at det ytterste hudlaget på øyet fjernes med børste eller skrape før selve laserbehandlingen kan starte. Med cTEN fjernes det ytterste cellelaget av laseren som en integrert del av laserbehandlingen, uten at øyet berøres med kirurgiske instrumenter. Hudlaget fjernes kun over området som skal laserbehandles. Dette gir også kortere tilhelingstid enn ved andre overflatelaserbehandlinger.

iRES 1000Hz garanterer den mest avanserte overflate laserbehandlingen med ekstremt glattpolerte overflater, takket være en høyoppløsnings laserstråle på kun 0,6 mm i diameter. Glattpolerte overflater gir bedre synskvalitet etter operasjonen. I Norge finnes det klinikker som fremdeles bruker lasersystem med en hastighet på 200 Hz. En slik laser egner seg godt til behandlingsmetodene LASIK og Femto-LASIK, men vil ikke gi et like godt resultat ved laserbehandling på overflaten, som ved cTEN. Med iRES 1000 Hz laser kan våre kirurger velge mellom alle kjente operasjonsmetoder, men det er kun iRES som er avansert nok til å kunne utføre cTEN.

iRES 1000 Hz egner seg også spesielt godt til behandling av kompliserte tilfeller etter tidligere mislykkete laserbehandlinger, arrdannelser etter hornhinneskader og betennelser, keratoconus og andre tilfeller av såkalt irregulær astigmatisme. I dette feltet er iRES suverent overlegen alle andre lasersystem. Teknologien i iRES-laseren har gjort det mulig å hjelpe mange LASIK-opererte pasienter som har gått med plager man før ikke har kunnet gjøre noe med. På grunn av den unike teknologien i Ivis Suite og våre kirurger kompetanse, laseropererer vi pasienter henvist fra laserklinikker over hele verden.

Les om James TurnerRobert Kahn og Vijay Iyer som har reist helt fra USA for å få operasjon med cTEN berøringsfri laserbehandling.

Her kan du lese mer om cTEN på laserleverandørens hjemmeside http://www.ivistechnologies.it/cten.php