Teknologien bak ReLEx SMILE

visumax_v3_2750x1600.jpg

Teknologien bak ReLEx SMILE er VisuMax Femtosecond Laser fra Carl Zeiss.

Dette er det nyeste og mest banebrytende lasersystemet på markedet, og lasermetoden ReLEx SMILE representerer en ny era innen laser refraktiv kirurgi. Metoden benyttes i stadig høyere grad av de mest anerkjente kirurgene og klinikkene i verden.

Ved ReLEx SMILE gjøres hele laseroperasjonen av VisuMax femtolaser i ett og samme steg. VisuMax setter en serie mikropulser inn i hornhinnens indre, ca. 0,12 mm under overflaten, som former en synskorrigerende flik av det sentrale hornhinnevevet, uten å svekke den mest verdifulle, fremste delen av hornhinnen . Når laserpulsene har skisset opp det vevet som må fjernes for å korrigere synet, trekkes vevsfliken ut gjennom et lite hull på 2 mm, som også lages av VisuMax. Det er kun VisuMax som er avansert nok til å kunne utføre ReLEx SMILE. At ReLEx SMILE gjøres i ett steg, og med én laser istedenfor to, reduserer behandlingstiden og øker pasientkomforten betraktelig. Det er også mulig å behandle større styrker enn tidligere uten å svekke hornhinnens integritet, og ettervirkningene etter behandlingen, slik som tørre øyne, er vesentlig reduserte.