Trygghet

Øyet oppleves som ett av de aller viktigste og mest sårbare organene. Å velge klinikk for synskorrigering, er derfor et veldig viktig valg. Bruk litt tid på å sette deg inn i hva en synskorrigering innebærer og hva de ulike klinikkene tilbyr.

Vi mener du bør velge klinikk ut fra tre kriterier:

  • Kompetanse
  • Trygghet
  • Teknologi

Pasientens trygghet er alltid vår hovedprioritet. Fra en omfattende forundersøkelse – der vi velger den tryggeste behandlingsmetoden, til selve øyebehandlingen og etterkontrollene, vil du oppleve at skånsom, sikker behandling og din trygghet alltid er det viktigste.

Hos SynsLaser er trygghet ikke floskel, men en behandlingsopplevelse basert på:

  • Vår omfattende forskning
  • Våre kirurgers kompetanse
  • De faktiske resultatene vi har oppnådd

Forskning

For at vi alltid skal kunne tilby det tryggeste alternativet innen øyekirurgi, har SynsLaser etablert en egen avdeling for kvalitetssikring og forskning. Avdelingen ledes av Xiangjun Chen og består ellers av en gruppe forskere med spesiell interesse for hornhinne og refraktiv kirurgi. Flere av forskerne våre har tidligere forsket ved Harvard Medical School. På bakgrunn av våre resultater har Norges Forskningsråd siden 2009 bevilget midler til SynsLaser forskning. Ønsker du å lese noen av de vitenskapelige publikasjonene som er skrevet av våre forskere, finner du dem her.

Forskningsavdelingen har et utstrakt, internasjonalt samarbeid med blant annet professor Michael Mrochen ved IROC (Institut für Refraktive & Ophthalmo-Chirurgie) i Zürich, professor Ming Wang ved Wang Vision Institute i Nashville og professor Quinmei Wang ved Wenzhou Medical College i Kina.

Kompetanse

Våre kirurger og forskere i Tromsø og Oslo har behandlet flere tusen pasienter og holder kurs for andre øyeleger og kirurger på kongresser i inn- og utland. Aleksandar Stojanovic, kirurg og fagdirektør hos SynsLaser, er et eksempel på kompetansenivået blant våre folk. Han er spesialist i øyesykdommer og ansvarlig for refraktiv kirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, fast kurstholder innen laserkirurgi på Europas største øyekongress (ESCRS) og har publisert en rekke forskningsartikler. I 2013 ble han, som eneste øyelege i Norden, nominert til “Kritzinger Award 2013″, en internasjonal hederspris.

Resultater

Det beste beviset på en kirurgs kompetanse er resultatene han/hun har å vise til. Som én av få klinikker i Norge viser vi frem våre resultater med glede. Vi mener dette er essensielt for det åpne og tillitsfulle forholdet vi har med våre pasienter.

En studie utført av SynsLasers forskningsgruppe i 2012, viser at 97 % av pasientene vi har operert med cTEN, inkludert dem med store styrker, oppnådde 100 % syn (1,00) eller bedre. Resultatene er basert på første gangs laseroperasjon og er på høyde med de beste i verden. De aller fleste som ikke oppnår 100 % syns etter første laserbehandling, vil oppnå dette etter en tilleggsbehandling. Figuren nedenfor viser resultatene fra studien som er presentert i en artikkel i det internasjonale tidsskriftet Plos one.

Vår unike kompetanse innen laserbehandling av kompliserte synsfeil har gjort at pasienter fra hele verden finner veien til våre klinikker for å få korrigert synet med cTEN.

SynsLaser ligger i front når det gjelder bruk av den nyeste og mest avanserte teknologien. Vi er den eneste klinikken i Norge som benytter cTEN, som er den eneste skreddersydde berøringsfrie laserbehandlingen.